Projekt Reduksów

Faust @ upd: Piątek, 28 Października 2016 01:19 fst: Piątek, 28 października

Seria "Reduks" ma na celu przetworzenie – pełne zdigitalizowanie prasy komputerowej z początków okresu informatyzacji naszego kraju. W odróżnieniu od plików w formacie djvu i cbr gdzie format papierowy jest tylko zeskanowany i połączony w jeden dokument, reduks polega na ponownym przełamaniu dokumentu, wraz z ponowną obróbką graficzną i edytorską. Tam gdzie to możliwe zachowana jest grafi ka z pierwowzoru, jednak jeśli materiał jest zbyt złej jakości - zostaje on podmieniony na równoważny. Jeżeli uda nam się odnaleźć błąd w zamieszczonych listingach są one poprawiane tak, aby mogły zostać odpalone na emulatorach lub mik- rokomputerach, na które zostały napisane. Rozpocząłem ten cykl od „Bajtków”, jednak mam nadzieję, że uda » więcej
Przeszukaj newsy