[zx][beta] ZEsarUX Version 7.1 - 24 August 2018 - Anniversary edition

[2] @ Sobota, 29 Września 2018 23:01CET

[zx][beta] ZEsarUX Version 7.1 - 24 August 2018 - Anniversary edition

ZEsarUX to kolejny multiemulator maszynek ze stajni Sir Clive'a - znajdziemy w nim praktycznie wszystkie modele począwszy od ZX80, przez tradycyjne modele Spektrusia, łącznie z tymi, które pojawiły się już z logiem Amstrada, aż po egzotyczny Z88 Cambridge, gdyby nie brak QL można by było powiedzieć, iż emuluje on wszystko z tej rodziny. Obecnie udaje również maszynkę Sam Coupe, czy też CPC464 (o innych egzotykach nie wspomnę - stąd feature w rozwinięciu). Od tej wersji autor dodaje również emulację Spectrum QL.

Emulator, autorstwa Cesara Hernandeza (to jego drugi projekt, po ZXSpectr) powstał z myślą o Unixie, jednak z czasem dorobił się również wersji pod Windowsy - patrząc na listę możliwości, to całkiem interesujący kombajn, którego warto mieć pod ręką jeśli potrzebujemy all-in-one z tęczą na pokładzie - sprawia, przynajmniej mi, trochę problemów, ale cóż może da się polubić.

W extrasie znajduje się sporo materiałów testowych, więc jeśli ktoś nie bardzo pasjonuje się sięgania tam, gdzie żaden jeszcze nie sięgnął, nie musi tego ściągać;)

Ostatnia pełna wersja tego multiemulatora sprzętu z Z80 na pokładzie to ZEsarUX v6.0 - GunFright Edition

 

Version 7.1. 24 September 2018 - 5th Anniversary edition

Yes, this is the 5th Anniversary edition, so, 5 years have passed since version 0.1: 24th September 2013 :))

Here is the changelog for version 7.1:

 • Added ACB/ABC/BAC/Custom AY Stereo emulation
 • Added joystick action to change emulated joystick type: Sinclair, Kempston, etc
 • Added Basic viewer for .bas basic files (plain ascii or Basic Spectrum data with tokens), .baszx80 (Basic ZX80 with tokens), .baszx81 (Basic ZX81 with tokens), Z88 basic files with tokens
 • Added Sped format file viewer
 • Added ZXUno DMA emulation. Added some dma demos to zxuno.mmc image
 • Added TBBlue/DataGear/MB02 DMA emulation
 • Added TBBlue Multiface emulation
 • Added TBBlue Debug menu: Sprite navigator, Video layers, Video info
 • Added setting to deny turbo mode on TBBlue, useful on slow machines
 • Added Beeper Piano Menu
 • Added new Z80 TBBlue opcodes and deleted obsolete ones
 • Added setting to change Kempston Mouse sensitivity
 • Added menu item to create autoconfig files (.config)
 • Added setting --random-r-register to generate random value for R register on every cold start, instead of the normal 0 value. Useful to avoid same R register in the start of games, when they use that register as a random value
 • Added OSD Adventure Text Keyboard, useful for having typical words on Adventure Text Games (and of course any other kind of games and programs)
 • Added tool to export vocabulary from a PAWS/QUILL/GAC game to a list of words in the OSD Adventure Text Keyboard
 • Added new versions of my Sped compiler:
  • Sped52en: English translation by Tim Gilberts, based on Sped52. In Sped format
  • Sped53:   Fixed bug from Sped52 (object code was always saved from 49152), based on Sped52. Spanish Version. In Sped format
  • Sped53en: Fixed bug from Sped52 + English translation + minor changes in Spanish version by Tim Gilberts, based on Sped52en and Sped53. English and Spanish Version. In Sped format
  • Sped54en: Fixed bug from Sped52 + English translation by Tim Gilberts, based on Sped52en, Sped53 and Sped54en. English Version. In plain text format
  • Sped53en is also included in the Spectrum Next by default :)
 • Improved debugger:
 • Now you can use every register, variable, number on any position of a condition (left, right), so the following breakpoint conditions are now valid:
  32768>PC
  HL=DE
  3=PC
  DE>IX
  etc...
 • Optimized debugger so common conditions like PC=X, MRA=X or MWA=X use lots of less cpu than before
 • Added new kind of breakpoints, "memory breakpoints", which behave like MRA and MWA conditions but a lot faster than them
 • Added bitwise operators AND (&), OR (|), XOR (^) when using registers/variables breakpoints/watches
 • Breakpoints actions do not reset keyboard
 • New pseudo variables:
  • OUTFIRED: returns 1 if last Z80 opcode was an OUT operation
  • INFIRED: returns 1 if last Z80 opcode was an IN operation
  • INTFIRED: returns 1 when an interrupt has been generated
 • Improved hexdump menu (called now "Hexadecimal Editor"): now you can edit memory and copy zones of memory
 • Improved my Cursor Draw program: now you can use kempston mouse. Load cursordr_mouse.tap instead of cursordr.tap
 • Improved file converter: tzx to tap, tap to tzx
 • Improved TBBlue video display cpu usage: 3% less cpu in my machine, on a compilation without optimization (O2)
 • Improved menu:
  • menu windows: now can have more lines than 22, doing scroll
  • now you can write any ascii character on the menu
  • added support to show some unicode (utf8) characters on menu
  • now you can use binary numbers on expressions (suffix %)
  • you can now scroll with mouse on windows with text contents and file selector menus, by clicking the right progress symbol (*) or the arrows
  • now you can move cursor up/down with mouse on windows with text contents and file selector by clicking new arrow buttons
  • new file expander on file selector menu, using space key, for the following file types: .tap, .tzx, .dsk, .trd, .mdf, .hdf, .P, .O, Z88 Cards (.epr, .eprom, .flash)
 • Improved native snapshot format (ZSF):
  • Added divmmc/divide state save
 • Fixed autoload tape on TBBlue
 • Fixed bug when smartload and selecting an unknown file type: if you cancel it, the inserted tape was modified
 • Fixed bug reading extension on files with no extension
 • Fixed bug reading AY registers: unused bits for registers are set to 0
 • Fixed bugs on esxdos handler:
  • readdir call was incrementing PC register when there were no more files
  • added ESXDOS_MODE_CREAT_TRUNC mode when opening files
  • BCDE was not returning from a f_seek call
  • fixed mode OPEN_CREAT|WRITE which has appending data after a seek instead of overwriting
  • added f_stat,f_unlink,f_rename,m_drive_info,f_sync calls
  • fixed loading help screen on esxdos nmi handler
  • fixed loading esxdos files with plus3dos header
 • Fixed Multiface Three emulation
 • Fixed text viewer, hex viewer showing some special characters ~ | ^
 • Fixed some errors on sdl driver (windows, rpi affected by default)
 • Updated to the last Next SD image TBBLUE V.1.0 "GOLD EDITION"
 • Some other minor bugfixes and improvements

 

→ [zx][beta] ZEsarUX v7.0 Xeno edition
xeno (A&F Software Ltd., 1986)

Version 7.0. 25 May 2018 - Xeno edition

 • Added ZX-Evolution BaseConf emulation
 • Added BetaDisk and TR-DOS emulation
 • Added Spectrum +3 emulation
 • Added Spectrum keyboard ghosting error feature
 • Added ZX Spectrum Recreated keyboard support
 • Added improved Spectrum 16/48/+ colour palette
 • Added a fast spectrum core (with some features disabled) just for slow devices, like Raspberry Pi 1/Zero. Now ZEsarUX is playable on RPi1/Zero again!
 • Added setting to write protect IDE, MMC, ZX-Uno Flash
 • Added setting to show changelog when updating emulator version
 • Added actions to file utilities menu: Copy, Move, Rename
 • Added setting to disable persistent writes on IDE and MMC
 • Added setting to add a watermark on the display
 • Added setting to reduce display to a factor of 0.75. Used on RunZX event
 • Added setting to save spectrum screen to pbm file (black&white)
 • Added a setting to dump ram contents to file when exiting ZEsarUX, ideal to run automatic tests
 • Added setting to exit emulator after a number of seconds (--exit-after)
 • Added experimental simulation of the SAA1099 audio chip from the Sam Coupe
 • Added second Easter Egg ;)
 • Added third Easter Egg ;)

Improved debugging:

 • new enhanced debug cpu menu: view TV electron position on screen, new default view, cursor, toggle breakpoints, run to cursor, change registers, and a lot more...
 • added cpu-step-over function on debug menu (was already available from ZRCP)
 • added function to write byte to file on ZEsarUX hardware debug ports

Improved ZRCP:

 • run command is stopped by default when pressing a key (or sending data to the socket)
 • when a breakpoint is fired on cpu-step-mode, the breakpoint condition is shown on ZRCP

Improved joystick support:

 • added joystick test menu
 • buttons to events and buttons to joystick configuration are saved on configuration file

Improved OSD keyboard:

 • now you can press up to all 40 keys (on Spectrum/ZX80/ZX81) at the same time
 • now it can be opened from any place (needs multitask on)

Improved QL emulation:

 • experimental support of LOAD, LRUN command
 • can now open qlay mdv microdrive image files

Improved file viewer from file utilities:

 • specific file viewers for these kind of files: .tap, .zx, .zsf, .sp, .z80, .sna, .spg, .p, .o, .mmc/.ide (fat browser, plus3dos browser), .dsk, .trd, .tzx, .cdt, .flash (zxuno flash, z88 flash, superupgrade flash), .epr, .eprom
 • default hexadecimal file viewer for unknown files
 • conversion utility

Improved TSConf emulation:

 • added TSConf DMA, line interrupt, sprites layers
 • TSConf rendering: now tiles and sprites are drawn per scanline. Border drawing. Handling of scroll registers
 • TSConf debugging: debug for DMA, Video registers, Video layers, Sprites, Tiles
 • added TR-DOS emulation support

Improved menu interface:

 • emulated machine display is no longer faded or switched to black & white when opening menu. There were different visual glitches due to this feature
 • a new "tabbed" menus to improve usability and interaction with mouse, joystick and stdout driver: waveform, visualmem, ay player
 • Character width can be reduced to 7,6 or 5 pixels width
 • added a setting to limit menu event: enabling it you should press the menu key 3 times in a second to open the menu
 • added a setting to hide directories from file selector menus, useful when you don't want the user to be able to navigate the filesystem
 • Smartload: now the cursor remembers last file loaded
 • added two more GUI styles: Clean and CleanInverse

Improved sprite viewer:

 • now can see sprites with speccy screen format
 • you can view sprites up to 512x192
 • you can see tsconf sprites
 • you can see pseudo hires zx81 screens

Improved TBBlue emulation:

 • Added clip window registers
 • Added Copper
 • Added almost all next extended opcodes
 • Added a setting to start TBBlue directly to a 48 rom but with all the Next features enabled, useful for fast snapshot loading
 • Improved AY Player: now shows waveform volume meter
 • Improved VU meters with decay effect on AY Player, AY Registers and Waveform
 • Improved text mode drivers (aalib, stdout, simpletext, curses): text settings are in different submenu, setting to set stdout/simpletext fps
 • Improved messages windows. You can now have an internal clipboard, press key c to copy to it. Press P on file utils to paste contents to a file
 • Improved frameskip: better performance, because realvideo buffer is not updated when frameskip
 • Improved sound: Silence detector activated by default but can be disabled
 • Improved top speed: loading sound is distorted when setting top speed
 • Improved autoload: new setting to run at top speed the reset+load"" process
 • Improved real tape loading: now it shows a percentage of tape loaded
 • Improved default configuration: when the configuration file doesn't exist, the new one has the autosave configuration setting enabled
 • Improved configuration parsing: if unknown setting found on configuration file, ZEsarUX will open but warns about the error, and the autosave feature is not enabled
 • Improved rendering on text mode drivers: now realvideo mode can render directly to black&white text. Try TSConf with --vo stdout --realvideo --autoredrawstdout
 • Improved Linux library dependencies: libssl is not enabled by default on compilation

Fixed ZX-Uno emulation:

 • 128kb timings are the same as a Spectrum 128k. When port 1ffd enabled, port FF return FF
 • Kempston port returns 0 when no kempston selected. New BIOS can be used now
 • Fixed TBBlue MMU when using segment 0000-3FFFH
 • Fixed Raster interrupts on ZX-Uno and TBBlue. Horizontal raster position was wrong
 • Fixed window footer when running Pentagon
 • Fixed panic screen: now it is shown on all machines. New design. I hope you never see it ;)
 • Fixed some crashes with speech enabled and opening some menus: AY Registers, AY Player, etc...
 • Fixed annoying sound on Dandanator rom menu
 • Fixed bug on Z80 cpu core, iff2 was not being reset to 0 when firing an interrupt, so reading it by using LD A,R and LD A,I affected many demos

Some other minor bugfixes and improvements

→ [zx] ZEsarUX v6.0 - GunFright Edition
Gunfright (Ultimate - Play the Game, Jan, 1986)

Version 6.0. 27 November 2017 - Gunfright edition

 • Added machine ZX-Evolution TS-Conf
 • Added machine Chrome (Italian ZX Spectrum Clone)
 • Added machine MK14
 • Added lots of new ZEsarUX remote commands (ZRCP). See ZRCP help to know them
 • Added Visualmem, Poke, Find, Save binary menus also for Sinclair QL
 • Added QL GUI Style
 • Added setting to test configuration
 • Added menu to find and set lives in games
 • Added menu to view color palettes
 • Added actions commands to breakpoints, so you can run some actions when a breakpoint is fired
 • Added up to three AY Chips
 • Added emulation of other DAC chips appart from Specdrum: Covox, etc
 • Added Antonio Villena's "Kartusho" cartridge interface
 • Added quicksave function
 • Added setting to set 256kb or 512kb on Spectrum 128k machines
 • Added setting to set F keys (F1, F2, etc) to run different actions: reset, nmi, exit emulator, etc
 • Added TBBlue features: Sprite chip, Layer2, RTC clock for esxdos, 2 MB RAM, new 8kb block MMU, 9-bit palette, lores mode, layer priorities, partial Next Z80 opcodes (see extras/docs/tbblue/new_opcodes.txt to know which are emulated)
 • Added ZX-Uno features: Radasoffset and Radaspadding registers, to do hardware scrolling
 • Added ESXDOS handler so file operations can be done with files stored on your computer hard disk, and not only on virtual mmc/ide files. Examples can be found on extras/media/spectrum/esxdos_handler/. "Classic" mmc/ide emulation by using virtual mmc/ide files can also be used
 • Added feature "memory zone" to ZRCP and all menus that inspect memory (debug, disassemble, sprites etc): now you can look at all memory zones, for example: full 128kb ram, 64kb rom of +2A, divmmc ram, etc
 • Added file utils menu, to view files, delete, truncate, etc
 • Added boot logo
 • Added setting to allow to load a .sna snapshot file without changing the current machine type
 • Added setting to allow to truncate a tape file when selecting it as tape out file
 • Moved folders: docs, media, snap_tests to a "ZEsarUX-extras" package. These folders have been separated from the emulator main distributed file, and the main download have been reduced to 5 MB aprox. The git repository still holds all the files (extras have been moved to folder "extras"), but maybe in the future I will remove them also from the repo.
 • Moved mmc/ide files location to extras/media/disk_images folder
 • Improved menu interface:
  • menu gui is zoomed when running following machines: QL, TSConf, CPC, Prism, Sam
  • menu movement with mouse
  • colours are greyscaled when multitask disabled
  • allow blinking text, like the input cursor (needs multitask on)
  • new splash window type which disappears automatically (needs multitask on). Used only on change memory zones from debug cpu menu, but it will be used on more places probably
 • Improved debugger:
  • you can now set conditions for all flags, written as: FS,FZ,FP,FV,FH,FN,FC
  • now you can set breakpoints from command line/config file but not enabled by default. You need --enable-breakpoints setting
   • now the multitask setting is not lost when a breakpoint is fired
   • now you can repeat last command by pressing enter on ZRCP (requires enabling a debug-setting)
 • Improved QL emulation: experimental support of LBYTES command, added QL root directory selector for mdv1, mdv2, flp1
 • Improved Sprite Viewer: Save sprite, TBBlue sprite viewer, inverse sprite, set bpp (8,4,2,1), set palette
 • Improved stdout driver. Now can show ansi colours
 • Improved messages windows. Can now find text using f and n
 • Improved footer. Host CPU % usage on footer is not enabled by default to avoid confussion with emulated CPU speed. You can enable it with a setting. Host CPU % usage is not shown on Windows.
 • Improved Visual Mem:
  • showing also read memory and opcode execution visual mem
  • it has a counter (0-255) to see how many times an address has been read/executed
  • menu draws different values as red tones, with a configurable bright
 • Fixed turbo mode and breakpoints. Breakpoints were disabled when changing turbo mode
 • Fixed latency problems on all audio drivers
 • Fixed AY sound bugs when volume levels where > 15
 • Fixed Windows pthreads version
 • Fixed TBBlue reset i/o ports when reset and hard reset
 • Fixed Windows freeze issues when doing cpu-step on ZRCP
 • Updated TBBlue boot loader
 • Some other minor bugfixes and improvements
→ [zx] ZEsarUX v5.0 - Chase HQ edition
Chase HQ (Ocean Software Ltd., 1989)

Version 5.0. 21 April 2017 - Chase H.Q. edition

Finally I have succeded emulating Sinclair QL. I dedicated a lot of hours trying to guess how the keyboard work. There is little documentation and I had to do lots of dissassemblies of the ROM and testing keyboard to know how it work... So, hard work, this is a Quantum Leap, so this is a new major version, 5.0!

Complete changelog:

 • Added Sinclair QL emulation
 • Added remote command protocol. You can do enhanced debugging on ZEsarUX by using a telnet client.
 •  There are a lot of commands, even many commands exclusive to this protocol and not found on the GUI, like:
  • load-source-code
  • hexdump-internal
  • set-register
 • Added Easter Egg ;)
 • Added Specdrum emulation
 • Added RZX playback support
 • Added Multiface One, 128 and Three emulation
 • Added setting to write configuration file
 • Added menu item to reload IDE and MMC contents from file. You can now modify a used file outside the emulator and reload its contents
 • Added autosave snapshot at fixed interval
 • Added hardware debug port to output ascii characters or numbers directly on host console
 • Added two unused ports from the ZXI pool for some internal ZEsarUX features. See docs/zesarux_zxi_registers.txt
 • Added Hotswap from 128k to +2A, and +2A to 128k
 • Added File Viewer
 • Added support for drag&drop on Mac OS X, SDL2
 • Added support for OpenGL rendering on Mac OS X Cocoa driver
 • Added drawn piano for AY Piano menu setting (on all video drivers except text drivers)
 • Added Man Software GUI Style
 • Added setting to change DivIDE/DivMMC eprom firmware file
 • Added setting to allow writing to DivIDE/DivMMC eprom firmware
 • Added setting to disable autoframeskip
 • Added setting to set breakpoints from command line
 • Added setting to deny changing turbo mode when booting ZX-Uno and on bios
 • Added setting to disable beeper
 • Improved Debug CPU Window: now you can switch between different views:
  1. 1 opcode, cpu registers, other internal registers
  2. 9 opcodes, other internal registers
  3. 15 opcodes
  4. 9 hexdump lines,  other internal registers
  5. 15 hexdump lines
 • Fixed text to speech routine when sending non-ascii character
 • Fixed bug reading ULAplus register 64
 • Fixed bugs paging DivIDE/DivMMC
 • Fixed starting display row on ZX80/81/ACE, with border disabled and realvideo mode (was broken since 4.0)
 • Fixed reading from paging port on 128k and +2 machines: in this case, the same value read from the idle bus port is sent to the paging port
 • Fixed setting timings changing from Pentagon to non Pentagon machine
 • Fixed bug mapping real joystick buttons and axes with same number
 • Fixed bug when Jupiter Ace machine and border disabled
 • Updated Z88 OZ V4.7
 • Some other minor bugfixes and improvements
→ [zx] ZEsarUX v4.2 Stable - Rescue on Fractalus edition
Skoro edycja RoF, to Rescue On Faractalus (Activision, Inc., 1986) musi być na screenie, aczkolwiek to nie to, tylko wersja Atari się liczy.

Version 4.2. 5 December 2016 - Rescue on Fractalus edition

 • Added machine Spectrum 48k Spanish
 • Added machine Pentagon 128
 • Added .ay file player for Spectrum and CPC files
 • Added AY Piano menu to view notes
 • Added Turbosound emulation
 • Added ZX Dandanator! Mini emulation
 • Added Superupgrade emulation
 • Added experimental 8-bit simple IDE emulation
 • Added Z88 Hybdrid (RAM+Eprom) Card support
 • Added print char traps for TBBlue, CPC464, Sam Coupe
 • Added three new Prism video modes: 256x128, 128x128, both at 256 colours, and 4 plane 256 colour mode clashless
 • Added Sam Coupe GUI Style
 • Added Sam Coupe curses, stdout, simpletext video drivers
 • Added Setting to disable colours (set to black & white) on Spectrum
 • Added Setting to disable loading tape sound
 • Added setting to change DivIDE/DivMMC RAM
 • Added tape browser
 • Added Z88 generic card browser
 • Added Z88 card browser when copying from eprom/flash card
 • Fixed bug reading ports 2ffd and 3ffd and crashes running +2A/+3 ROMS with real video enabled
 • Fixed Z80 cold start registers
 • Fixed Z88 bug when smart loading all slots were ejected
 • Fixed handling symbols (. ,: / - + < > = ' ( ) ") on menu for machines: Z88, CPC, Sam Coupe
 • Fixed enabling some memory and debug interfaces, so you can enable and disable them in any order you want
 • Fixed divmmc/divide were disabled when doing smartload
 • Fixed drawing of some menu items that refresh continuously: waveform, ay registers, cpu stats, debug cpu, visualmem
 • Fixed ZXpand emulation on ZX80
 • Improved menu. Now all settings are on a separate "Settings" menu
 • Improved debugger:
 • *Individual breakpoints can be disabled
 • *Breakpoints are fired by default when condition changes from false to true. And they are only fired again when condition changes from true to false and false to true
 • Improved scanlines drawing. Some demos with display page change (RAM 5&7) on a scanline run perfect
 • Improved windows with text content. Now a progress symbol (*) is shown
 • Improved floating bus value
 • Updated Z88 OZ V4.6.2
 • Updated ZXUno Flash and MMC image to the crowdfunding ones. MMC image now is called "zxuno.mmc"
 • Updated TBBlue emulation to use new I/O ports
 • Some other minor bugfixes and improvements
→ [zx] ZEsarUX v4.1 Stable

Version 4.1. 16 July 2016 - ZXSpectr edition

 • Added Sam Coupe emulation
 • Added TBBlue/ZX Spectrum Next emulation
 • Added AtomLite emulation (Sam Coupe IDE interface)
 • Added DivIDE emulation
 • Added turbo modes: native support for ZX-Uno, Prism, Chloe and TBBlue, and manual for other machines
 • Added Autoload Tape for Amstrad CPC
 • Added Chloe keyboard
 • Added On Screen keyboard pressing F8 or a dedicated joystick button
 • Added GUI themes: Default ZEsarUX, ZXSpectr style (to celebrate 20th anniversary of ZXSpectr), ZX80/81, Z88, CPC
 • Added Top Speed setting
 • Added Accelerate loaders setting
 • Added setting to alter beeper volume. This facilitates loading audio on a real Spectrum (sending output audio from the emulator)
 • Added setting to disable RAM/ROM paging on Spectrum 128k models
 • Added Drive selection on file selector on Windows version. You must write "D:" for example in File name section (pressing TAB twice)
 • Added Hotswap to Spectrum 128k on all Spectrum 48k machines
 • Changed ULAplus non-standard extended mode ports
 • Improved Raspberry Pi Sound with SDL audio drivers
 • Improved Amstrad CPC display
 • Improved real joystick events. Now event list can be cleared from menu, command line, configuration file or custom config setting
 • Improved ZEsarUX ULAPlus video modes. Now these modes are supported on a physical device :) (Prism machine)
 • Improved debugger:
  • Added tstatesp counter: T-states partial. This is a counter that you can reset with key P
  • New pseudo variables:
   • MRV, MWV, MRA, MWA, PRV, PWV, PRA, PWA: Return the value or address read/written from memory or i/o port
   • TSTATES: t-states total in a frame
   • TSTATESL: t-states in a scanline
   • TSTATESP: t-states partial counter, can be reset by the user
   • SCANLINE: current scanline drawn
   • ENTERROM, EXITROM: Return 1 when entering or exiting rom space address
  • Added watches: You can see whatever register or variable you want on screen at real time and on the debugger menu
  • New condition: / means not equal
  • Setting to step over interrupt handlers
 • Fixed looking for divmmc rom firmware when spectrum machine selected (and not on zxuno)
 • Fixed Little Endian CPU detection on configure script for Mac
 • Fixed error with divmmc and machines using ram on rom, like Chloe, which gets corrupted the ram
 • Fixed hardware display size change on Amstrad CPC. Now games that use, for example, ZX Spectrum resolution, are displayed fine
 • Fixed AY chip on Amstrad CPC
 • Fixed debugger error when debugging repeated table values DD/FD
 • Fixed reading ULAplus port 0xFF3B
 • Fixed ZX80/81 AY chip frequency
 • Fixed bug when using simulate real tape and divmmc or divide enabled
 • Some other minor bugfixes and improvements

 

Features

 • Runs on any Unix system and Windows: tested on Linux x86, Linux x86_64, Linux Raspbian, Mac OS X, Windows native, Windows + Cygwin
 • Emulates Spectrum models: 16k, 48k, Inves Spectrum +, Spectrum 128k (English and Spanish), Spectrum +2 (English, Spanish and French), Spectrum +2A (English and Spanish), Microdigital TK90X (Portuguese and Spanish), TK95
 • Emulates ZX-Uno
 • Emulates Sinclair ZX80
 • Emulates Sinclair ZX81
 • Emulates Cambridge Z88
 • Emulates Jupiter Ace
 • Emulates Chloe 140 SE, Chloe 280 SE
 • Emulates Prism
 • Emulates TBBlue/ZX Spectrum Next
 • Emulates Sam Coupe
 • Emulates Timex TS 2068
 • Emulates Amstrad CPC 464
 • It's the only emulator for machines: ZX-Uno, Chloe 140/280, Prism and TBBlue
 • Almost perfect emulation of timing of all machine models
 • Supports undocumented Z80 flags, features, and MEMPTR register
 • Supports idle bus port, contended memory, ULA early/late timings
 • Supports Pentagon timing
 • Supports ULAplus: Standard 64 colour palette, linear modes with 16 colours per pixel: Radastan Mode: 128x96, ZEsarUX modes: 256x96, 128x192, 256x192
 • Supports Chroma81 ZX81 Colour mode
 • Supports Spectra Video Modes
 • Supports Timex Video modes (Mode 0 standard, 1 dual screen, 2 hires colour 8x1, 6 512x192 monochrome)
 • Supports All Video modes from Prism machine
 • Supports ZGX Sprite Chip
 • Supports snow effect on Spectrum models
 • Supports interlaced, scanlines and Gigascreen effects
 • Supports hi-res modes on ZX Spectrum (rainbow effects and others) and ZX80/ZX81 (UDG, CHR$128, WRX, HRG and some other hi-res modes)
 • Emulates all the oddities of the Inves Spectrum +: 64 KB RAM, RAM initialization with FF00H pattern, OUT ula AND RAM, EAR and MIC XOR, no contended memory, snow in border, colour ula delay, interrupt starts at end of top border (not at the beginning of the border), corrupt memory on every interrupt, no idle bus
 • Uses Video drivers: X-Windows, SDL, Cocoa (Mac OS X), Framebuffer, ncurses, aalib, cacalib, stdout(console), simpletext(console)
 • Uses Audio Drivers: PulseAudio, Alsa, SDL, DSP(OSS), CoreAudio (Mac OS X).
 • Supports dumping audio & video to file
 • Supports real tape loading of file formats: RWA, SMP, WAV, TZX, CDT, TAP, P, O. It handles loading of turbo load tapes or any type of tape loading for standard/non standard loading routines
 • Handles binary tape format files (TAP, TZX, O, P, CDT) on standard BASIC ROM routines for ZX Spectrum, ZX80, ZX81, Jupiter Ace
 • Handles real audio loading (RWA, SMP, WAV) on standard BASIC ROM routines for ZX Spectrum, ZX80, ZX81, Amstrad CPC, Jupiter Ace
 • Simulates real tape loading on standard BASIC ROM routines for ZX Spectrum, ZX80, ZX81
 • Handles snapshot format: ZX, Z80, SP, SNA (loading only), P, O, Z81 (loading only), ACE
 • Handles DCK Timex dock cartridges
 • Emulates ZX Spectrum MMC Interfaces: ZXMMC, DivMMC
 • Emulates ZX Spectrum IDE Interface: DivIDE
 • Emulates Sam Coupe IDE Interface: Atom Lite
 • Emulates ZX81 ZXPand MMC Interface
 • Handles RAM, EPROM and Intel Flash cards on Z88
 • Handles compressed formats zip, tar, rar, gz through external utilities
 • Supports Quicksilva, ZON-X81, and VSYNC-based sound on ZX80/81
 • Supports Speaker and Soundbox sound on Jupiter Ace
 • Supports RAM packs on ZX80/81 up to 56 KB
 • Supports RAM packs on Jupiter Ace up to 35 KB
 • Joystick emulation with real joystick (on Linux) and keyboard cursors: Kempston, Sinclair 1&2, Cursor Joystick, Cursor & Shift, OPQA, Fuller, Zebra, Mikro-Gen, ZXPand. Autofire function also
 • On Screen keyboard useful when playing with joystick
 • Supports native turbo modes on ZX-Uno, Chloe, Prism and TBBlue and manual for other machines
 • ZX Printer emulation
 • Lightgun emulation: Almost perfect emulation of Gunstick from MHT Ingenieros S.L and experimental emulation of Magnum Light Phaser
 • Kempston mouse emulation
 • Supports Input spool text file to simulate keyboard press
 • Supports reading Pokes from .POK files
 • Powerful debug features: Registers, Dissassemble, Breakpoints (PC, Conditional, Peek), Step-to-step, Hexadecimal Dump, View Sprites, Find byte (useful to find POKEs), CPU Transaction log, View BASIC
 • Accessibility support: Print char traps allows to capture generated text from almost any program or game, using standard ROM calls (RST 10H) or even non standard print character rutines. Can send generated text from a game to a text-to-speech program. It's ready for text to speech support for blind or visually impaired people. Menu emulator can be also read by a text-to-speech program.
 • Simulates upper RAM memory refresh on Spectrum 48Kb, losing its contents when changing R register very quickly
 • Supports command line settings, configuration file settings and per-game configuration settings
 • Other features not enabled by default on compile process: MEMPTR emulation, Visualmem menu, CPU Statistics
wstecz29/09/2018 23:01
Inne treści związane z tematem
[zx] Fuse 1.5.0 Windows [zx] Fuse 1.5.0 Windows
Jeden z ciekawszych emulatorów ZX Spectrum - Fuse (Free Unix Spectrum Emulator), powstający natywnie pod linuksa, doczekał się także portu pod "okienka". Kosmetyka.
[multi] Speccy 4.6 [multi] Speccy 4.6
Speccy, jak nie trudno się domyślić jest jeszcze jednym emulatorem całej gamy mikokomputerów Sinclaira/Amstrada a także ich klonów począwszy od oficjalnych Timexów a skończywszy na produkcja za wschodniej granicy (cóż warto wymienić to co już potrafi speccy tak dla dokładności: Sinclair ZX Spectrum 16kB, Sinclair ZX Spectrum 48kB, Sinclair ZX Spectrum ...
[multi] DSP Emulator DSP 0.18 Final 31/12/17 [multi] DSP Emulator DSP 0.18 Final 31/12/17
Parę dni przerwy i Leniad zakończył pracę nad kolejną, pełną wersją multiemulatora DSP pozwalającego pobawić się maszynkami arcade i ośmiobitowcami - CPC, ZX Spectrum (z bardzo fajnie rozwiązanym podglądem plików), a także Colecovision, Nintendo 8 i CGB/GB.
[retro] In Nihilum Reverteris [retro] In Nihilum Reverteris
Na nowy rok Yerzmey uraczył nas nową grą tekstową, a w zasadzie fabularną - In Nihilum Reverteris, mającej parę bardzo przyjemnych rzeczy - po pierwsze jest całkowicie po polsku, po drugie o muzykę i grafikę zadbał Yerzmey (utwór z jego wcześniejszej płyty "Death Squad", ubarwi nam czytanie, a co jakiś czas monochromatyczne grafiki ukraszą tekst o wizualia), po ...
[ZX] Speccy: Wunderwaffe w wersj na ZX Spectrum [ZX] Speccy: Wunderwaffe w wersj na ZX Spectrum
Rafał Miazga, autor wielu gier na ZX Spectrum, dokładnie w nowy rok, zaprezentował swoją nową grę. Jest to Wunderwaffe, które zostało zgłoszone na ZX Dev Conversions Compo. Inspiracją dla gry jest Hans Kloss na komputery Atari. Grę można ściągnąć z Archiwum plików -> Wunderwaffe.
Do ściągnięcia
ZEsarUX win-pthreads-7.1-t2e.pl.zip
Dodatkowe informacje
Komentarze

T-shirt "Archon Cover"

Retro T-Shirt Archon Cover - męski podkoszulek
Newsy Linkownia Emulatory na PC Wideoteka Screenshoty Bajtek Reduks Ready.Run

© Try2emu 1999 - 2018 | Krzysztof 'Faust' Karkosza Google+Kontakt