[zx] Speccy 2.1

[1] @ !!! Sobota, 14 Grudnia 2013 01:29 CET [14-12-2013 01:21 CET]

[zx] Speccy 2.1

Speccy, jak nie trudno się domyślić jest jeszcze jednym emulatorem całej gamy mikokomputerów Sinclaira/Amstrada a także ich klonów począwszy od oficjalnych Timexów a skończywszy na produkcja za wschodniej granicy. Posiada całkiem rozbudowaną listę peryferiów jaki możemy podpiąć do naszego wirtualnego spektruma i po pierwszym, uruchomieniu przynajmniej jeden niewybaczalny problem, który w tej wersji go dyskwalfikuje  - co jakiś czas ekran tego emulatora mruga, co jest wybitnie irytujące (Win7 x64, Ati5770). A jeśli chcemy mieć pełną dyskotekę wystarczy załączyć filtrowanie ekranu (scanlines, itp, itd;)).

Ciekawostką jest fakt, iż autor Marat Fayzullin tego emulatora głównie zajmuje się pisaniem płatnych/darmowych (okrojona funkcjonalność i/lub reklamy) emulatorów pod Androida i Symbiana (fMSX, VGB, VGBA, iNES, MG, ColEm, Speccy, AlmostTI), z którymi jest ciut lepiej niż ze Speccy, jednak i one (przynajmniej w wypadku Speccy) nie powalają.

Spectrum Sinclair:Speccy:Gothik:Firebird Software Ltd.:1987:
Gothik (Firebird Software Ltd., 1987)

New in This Version

 • Added accurate R register emulation, many protected boot loaders run now.
 • Added accurate LDIR/LDDR emulation, more protected boot loaders run now.
 • Autoloading TRDOS and +3 disks when inserting the first disk.
 • Autoswitching to +3 mode when loading +3 disk image.
 • Fixed audio skipping (disk version of Any Tank, etc).
 • Added undocumented opcode 71h to the Z80 emulation.
 • Added more realistic "LD R,A" opcode to the Z80 emulation.
 • Now automatically starting BASIC tape loader when using a tape.
 • Now properly restoring full-screen mode in Speccy-Windows.

Author's comment

 • This Speccy version, released on December 13 2013, adds accurate R register emulation and interruptible LDIR/LDDR instructions. Many more protected boot loaders should run now. Also added the undocumented 71h opcode and fixed audio skipping. Tape and disk users will be delighted to know that they no longer need to type in the LOAD commands: Speccy will automatically start the tape or disk loader when you insert the tape or the first disk. Finally, I have fixed the Direct3D device recovery after a task switch in Speccy-Windows. It should no longer screw up after you switch to a different task and then return back to Speccy.

 

→ NOWSZY [multi] Speccy 5.9 17/03/2021

New in This Version

 • Fixed some .Z80 snapshots not loading when IF1.ROM is missing.
 • Fixed loading Pentagon .Z80 snapshots.
 • Fixed tape startup when auto-loading tapes.
 • Fixed pasting code into BASIC by pausing after each ENTER.
 • Fixed audio randomly not working on Speccy-Windows startup.
 • Forcing Scorpion Kempston bit6 to 0 (Donkey Kong Jr works).
 • No longer reading joystick configuration from .SZX files.

Author's comment

 • The latest Speccy version for Windows, released on March 17 2021, fixes automatic tape startup, loading Pentagon .Z80 snapshots, pasting text into ZX128 BASIC, sound issues in Windows, and a few other issues. I am no longer loading joystick configuration from .SZX snapshots to avoid messing up user-supplied input settings.

 

→ NOWSZY [multi] Speccy 5.8 1/03/2021

New in This Version

 • Added initial support for Spectaculator snapshot files (.SZX).
 • Added internal menu option to save .SZX snapshots.
 • Added "File | Save .SZX Snapshot" menu option to Speccy-Windows.
 • Added "Video | Show Framerate" menu option to Speccy-Windows.
 • Most command line options should now work in Speccy-Windows.
 • Increased synchronization timer precision in Speccy-Windows.
 • Speccy-Windows will start in x2 size by default.
 • Added -fps command line option to Speccy-Linux.
 • Changed default sync frequency to 50Hz in Speccy-Linux.

Author's comment

 • The latest Speccy version for Windows, released on released on March 1 2021, adds support for loading and saving Spectaculator snapshot files (.SZX) and enables most command line options on Windows. I have also added options to show framerate counter on Windows and Linux.

 

→ NOWSZY [multi] Speccy 5.6 24/12/20

New in This Version

 • No longer showing "Open File" dialog when Speccy-Windows starts.
 • Added "Hardware | Paste Clipboard" option to Speccy-Windows.
 • Fixed clearing file associations in Speccy-Windows.
 • Command line options should now be accessible in Speccy-Windows.

Author's comment

 • The latest Speccy version for Windows, released on December 24 2020, adds the ability to paste Windows clipboard contents and fixes clearing of file associations. As of this version, Speccy will no longer show "Open File" dialog on startup. The previous release added proper emulation for Sam Coupe MODE3 display, support for more disk formats, fixes SAA1099 PSG sound and Sam Coupe light pen port.
→ NOWSZY [multi] Speccy 5.5 27/10/20

New in This Version

 • Added proper Sam Coupe screen mode #3 display.
 • Added handling of cases where .SAD disk image has .DSK extension.
 • Added internal menu options for saving .SAD disk images.
 • Added support for more raw disk image formats.
 • Added simple CPU-based linear scaling algorithm.
 • Added -linear command line option.
 • Now disabling all trapdoor-based devices in Sam Coupe mode.
 • Fixed reset when replacing disk image with LoadFile().
 • Fixed auto-loading disk images in Spectrum +3 mode.
 • Fixed palette updates when rewinding in Sam Coupe mode.
 • Fixed light pen port, assuming no light pen for now.
 • Fixed SAA1099 PSG sound.
 • Added Speccy-Windows options for saving .SAD disk images.

Author's comment

 • The latest Speccy version for Windows, released on October 27 2020, adds proper emulation for Sam Coupe MODE3 display, support for more disk formats, fixes SAA1099 PSG sound and Sam Coupe light pen port. There are multiple other improvements as well.
→ NOWSZY [multi] Speccy 5.4 20/09/20
Boing! (1992, Noesis Software)

New in This Version

 • Added support for loading and saving Sam Coupe Snapshot (.SCS) files.
 • Added support for loading Sam Coupe Disk (.SAD) files.
 • Added separate functions for loading and saving in default state format.
 • Refactored code, moving snapshot loaders into separate source files.
 • Refactored generic disk image library, adding .SAD loading and saving.
 • Fixed palette changes between Sam Coupe and ZX Spectrum modes.
 • Fixed autoplay starting when loading a palette on ZX128.
 • Added .SCS save option to Speccy built-in menu.
 • Added "File | Save .SCS Snapshot" option to Speccy-Windows.
 • Added drag'n'drop files functionality to Speccy-Windows.
 • Graying out irrelevant save options in Speccy-Windows.

Author's comment

 • The latest Speccy version for Windows, released on September 20 2020, adds support for Sam Coupe state files (.STS) and disk image files (.SAD). I have also fixed color palette when switching between Spectrum and Sam Coupe modes and added drag'n'drop support on Windows. Snapshot and disk loading code has been completely refactored. Previous version fixed window resizing and positioning on Windows and improved scaling and special effects, especially on large screens.
→ NOWSZY [multi] Speccy 5.3 02/09/20
Panzadrome (Ariolasoft UK, 1985)

New in This Version

 • Refactored scaling and special effects framework.
 • Optimized scaling for large screens and windows.
 • Fixed Speccy-Windows behavior with multiple displays.
 • Added "Video | Interpolate Video | Linear Scaling" option to Speccy-Windows.
 • Enabled "Video | Stretch Full Screen" option with effects enabled.
 • Enabled "Video | Force 4:3 Screen" option with effects enabled.
 • Added "File | Clear Settings and Quit" option to Speccy-Windows.
 • Fixed small windows behavior in Speccy-Windows.
 • Fixed window position behavior in Speccy-Windows.

Author's comment

 • The latest Speccy version for Windows, released September 2 2020, fixed window resizing and positioning on Windows and improves scaling and special effects, especially on large screens. On Windows, I have added a separate "linear interpolation" scaling option and a menu action to clear all settings.

New in Version 5.2

 • Added loading custom palettes with -palette <filename.pal> parameter.
 • Added predefined palette selection with -palette <n> parameter.
 • Added support for .pal files to Speccy-Windows "Open File" dialog.
 • Saving physical joystick/gamepad selections in Speccy-Windows.
 • Saving palette selection in Speccy-Windows.
 • Now silencing PSG channels with Fnum=0.
→ NOWSZY [zx] UnrealSpeccy v0.39 18/01/2019 upd
Dan Dare: Pilot of the Future (1986, Virgin Games Ltd)

UnrealSpeccy version 0.39.0 12 Apr 2019 (deathsoft)

 • The corrected version in which the demo sucubus works
 • Also fixed ModPlayer.

Source

 • Исправленная версия в которой работает дема sucubus
 • Также исправлена работа ModPlayer.

UnrealSpeccy version 0.39.0 18 jan 2019 (deathsoft)

 • Added support for the disk subsystem spectrum +3 (basic emulation upd765 (VG72), only commands used in game loaders are supported, recording / formatting is not supported). Disks from +3 must be loaded in +3 mode (not in the mode of a normal Spectrum), since the recognition of sector size codes> 3 (dimensions 2048 and above) depends on this. drives for VG93 and VG72 are common (for VG72 drives only 2, like on real +3)
 • Added read only support for the .dsk (edsk) format (similar to fdi / td0), since the format does not describe the full state of the track, not all protected games from +3 go http://twxvault.org/disks.htm, http://www.worldofspectrum. track and mfm markers, but not all games are in this format)
 • Added read only support for .ipf format (similar to udi) (all games in this format are tested and workable http://www.tzxvault.org/ipf.htm, you can get rid of ipf once and for all (just load on F3 and save on F2 in .udi))
 • Added support for 8 channels for ngs (z80) (you can try on Neo8Tracker https://forum.nedopc.com/viewtopic.php?f=31&t=8944)
 • Fixed indication (led) for ngs (z80).
 • Optimization ngs (z80), at zero volume in all channels, sound processing is not done (true when ngs is used for calculations and not for sound).
 • Memory search dialog fixed
 • Supports signal polarity flags from 0x19 TZX 1.20 block
 • Added partial support for generalized data block (0x19) for TZX 1.20 (games in TZX 1.20 format here http://www.tzxvault.org/v120.htm)
 • Fixed decoding of the FE port for scorpion
 • AY / YM on the ports of the fuller box (some games 48k support AY / YM on these ports) (parameter Scheme = FULLER in the .ini file)

Source

 • Добавлена поддержка дисковой подсистемы spectrum +3 (базовая эмуляция upd765(ВГ72), поддерживаются только команды использующиеся в загрузчиках игр, запись/форматирвоание не поддерживается). Диски от +3 надо грузить именно в +3 режиме (не в режиме обычного спектрума), т.к. от этого зависит распознавание кодов размера сектора > 3 (размеры 2048 и выше). дисководы для ВГ93 и ВГ72 общие (для ВГ72 дисководов только 2, как на реальном +3)
 • Добавлена read only поддержка формата .dsk(edsk) (аналог fdi/td0), поскольку формат описывает не полное состояние дорожки, то идут далеко не все защищенные игры от +3 http://www.tzxvault.org/disks.htm, http://www.worldofspectrum.org/disks.html (образы сняты криво, эмуляторы типа fuze используют всякие хаки для загрузки таких образов, в unreal'е образы грузятся как есть, для защищенных игр предпочтителен формат .ipf, он содержит полную информацию о дорожке и mfm маркерах, но в этом формате есть не все игры)
 • Добавлена read only поддержка формата .ipf (аналог udi) (все игры в этом формате проверены и работоспособны http://www.tzxvault.org/ipf.htm,
 • можно раз и навсегда избавится от ipf (достаточно загрузить по F3 и сохранить по F2 в .udi))
 • Добавлена поддержка 8 каналов для ngs(z80) (опробовать можно на Neo8Tracker https://forum.nedopc.com/viewtopic.php?f=31&t=8944)
 • Исправлена индикация (led) для ngs(z80).
 • Оптимизация ngs(z80), при нулевой громкости во всех каналах обработка звука не делается (актуально когда ngs используется для вычислений а не для звука).
 • Исправлен диалог поиска по памяти
 • Поддержка флагов полярности сигнала из блока 0x19 TZX 1.20
 • Добавлена частичная поддержка generalized data block (0x19) для TZX 1.20 (игры в формате TZX 1.20 тут http://www.tzxvault.org/v120.htm)
 • Исправлено декодирование порта FE для scorpion'а
 • AY/YM на портах fuller box (некторые игры 48k поддерживают AY/YM на этих портах) (параметр Scheme=FULLER в .ini файле)

 

→ NOWSZY [multi] Speccy 5.1 08/03/19
Magiczne Krzyże (1986, Krajowe Wydawnictwo Czasopism)

New in This Version

 • Fixed loading of Spectrum +3 disk images that use SpeedLock.
 • Fixed uPD765 FDC status, as expected by SpeedLock boot loader.
 • Disk-based Spectrum +3 software that uses SpeedLock tries booting now.
 • Fixed WD1793 FDC status reporting, as expected by Sam Coupe.
 • Disk-based Sam Coupe software works now.
 • Fixed Sam Coupe memory page switching.
 • Fixed Sam Coupe line coincidence interrupts.
 • Added loading of Sam Coupe disk images.
 • Added extra 256kB RAM to Sam Coupe.
 • The [ALT] key acts as both FIRE and CONTROL in Sam Coupe mode.

Author's comment

 • The latest Speccy version for Windows and Linux, released March 8 2019, improves disk image loading in Spectrum +3 and fixes many Sam Coupe features, including line coincidence interrupts, memory page switching, and disk controller operation. Sam Coupe RAM has been extended to 512kB.
→ NOWSZY [multi] Speccy 5.0 26/12/18
Harrier Attack! (1983, Durell Software)

New in This Version

 • Moved PSG sound computation to Sync8910().
 • When loading .Z80 files, PSG sound starts playing right away.
 • Fixed airplane sounds in Auf Wiedersehen Monty.
 • Fixed beeper conversion to melodic audio.
 • Fixed MIDI playback in Speccy-Windows.
 • Minor fixes to MIDI recording.

Author's comment

 • The latest Speccy version released December 28 2018, moves PSG sound computation to the Sync8910() function. As result, when loading .Z80 files, the sound will start playing immediately. I have also fixed airplane sounds in Auf Wiedersehen Monty, beeper sound conversion to melodic audio, MIDI recording and playback.
→ NOWSZY [zx] UnrealSpeccy v0.38.4 24/07/2018

UnrealSpeccy version 0.38.4 24 jul 2018 (deathsoft)

 • The instruction ld a, i has been fixed (in pv, iff1 was returned instead of iff2). (savelij)
 • Fixed downloading files through the interception procedure ROM 0x056B (goodboy, Jerri)
 • Support for downloaders from Bill Gilbert through interception of ROM 0x056B (they do not pass point 0x0564 because of which autorun tape did not work).
 • Added 3 fire buttons for kempston joystick by dock from velesoft https://velesoft.speccy.cz/kmturbo2008-cz.htm
 • KFIRE1 (analogue KFIRE), KFIRE2, KFIRE3
 • Added support for fuller joystick (with three fire buttons) on the dock from velesoft https://velesoft.speccy.cz/kmturbo2008-cz.htm
 • Enable FJoystick = 1
 • Directions / buttons (similar to kempston): FLEFT, FRIGHT, FUP, FDOWN, FFIRE1 (FFIRE analog), FFIRE2, FFIRE3
  • Dialogues with NGS and Z-Controller settings completed
  • Extended volume range for NGS from 8000 to 8192
  • Fixed setting the volume of GS / NGS in z80 mode, correctly earned the volume control in gui (sound tab)
 • Fixed high-level emulation of GS (via bass), added processing of commands 0x42, 0x45, 0x46, 0x47, 0x66, 0x67, 0x68 (test on the game REX (3 versions,
  • Cyrax: https://vtrd.in/gs/REX1+2GS.ZIP,
  • CPG: https://vtrd.in/gs/REX12_GS.ZIP (set memory limit GS 512k),
  • Tron z: https://vtrd.in/gs/REX12GS.zip))
 • The priority processing of samples in GS channels was done (it should be noted, however, that high-level GS emulation allows Question the effects in all 4 channels, because To play .mod file, use separate stream in bass (separate 4 channels))
 • Added the ability to save the saps and .mod file from the debugger dialog, the dialog itself has been reworked from ListBox to ListView
 • Fixed the playback of sounds in this dialog (now it is done in the background, not in the polling loop)
 • Playing samples and. Mod files is done at the sampling frequency from the settings in the config, and not at 11025
 • Fixed frequency table generation (now the table is calculated by the frequency formula for a uniformly tempered story)
 • Fixed the work of ADS 3.0 (the mode of testing the rotation speed of the disk) (did not work because it was impossible to format the track with the number 80,
 • was spoiled in the version where the download / recording of mini and large images was done) @ Now when creating an empty floppy disk, formatting is done on the maximum number of tracks, in this case the real number of tracks is set in the drive (80 or more / less depending on the image being uploaded) Such floppy disks can be formatted to the maximum number of tracks by the track recording command, while saving the image will save all the tracks
 • Fixed processing of hardware reset VG93, after that normally earned BestView (without errors in the form of a yellow border) (Alexandr Medvedev)
 • Detecting a diskette change through the status bit write protect (earned detect in jemini commander, monster commander) (sand)
 • Added support for the ULA +
 • Added saving / loading ULA + palette to files with .pal extension (it is convenient for games to not always load the palette in the form of .tap, it is enough to load one time. tap, and then save the palette as a .pal file and then use it already)
 • P.S. Testing and reporting bugs, if no bugs are found, a week later lay out the sorts.
 • (Check the operation on windows xp).
 • The version from 21.07.2018 turned out to be important (for C ++ code refactoring, bugs crept into the Z80 emulation).
 • The new version will be posted soon after fix bugs.
 • I posted a new version of 24.07.18 (a pendant bug in the z80 code was found and erased, the processor's performance was verified by the zexall test).

Source

 • ! Исправлена инструкция ld a,i (в pv возвращался iff1 вместо iff2). (savelij)
 • ! Исправлена загрузка файлов через перехват процедуры ПЗУ 0x056B (goodboy, Jerri)
 • ! Поддержка загрузчиков от Bill Gilbert через перехват ПЗУ 0x056B (они не проходят точку 0x0564 из за чего не срабатывал автозапуск ленты).
 • + Добавлено 3 кнопки fire для kempston joystick по доке от velesoft https://velesoft.speccy.cz/kmturbo2008-cz.htm
 • KFIRE1(аналог KFIRE),KFIRE2,KFIRE3
 • + Добавлена поддержка fuller joystick (с тремя кнопками fire) по доке от velesoft https://velesoft.speccy.cz/kmturbo2008-cz.htm
 • Включение по FJoystick=1
 • Направления/кнопки (по аналогии с kempston): FLEFT,FRIGHT,FUP,FDOWN,FFIRE1(аналог FFIRE),FFIRE2,FFIRE3
 • * Доделаны диалоги с настройками NGS и Z-Controller
 • * Расширен диапазон громкости для NGS с 8000 до 8192
 • * Исправлена настройка громкости GS/NGS в режиме z80, правильно заработал регулятор громкости в gui (закладка sound)
 • ! Исправлена высокоуровневая эмуляция GS (через bass), добавлена обработка команд 0x42, 0x45, 0x46, 0x47, 0x66, 0x67, 0x68
 • (тестировать на игре REX (3 версии,
 • Cyrax: https://vtrd.in/gs/REX1+2GS.ZIP,
 • CPG: https://vtrd.in/gs/REX12_GS.ZIP (выставлять ограничение памяти GS 512к),
 • Tron z: https://vtrd.in/gs/REX12GS.zip))
 • Сделана обработка приоритетов сэмплов в каналах GS (при этом надо учесть, что высокоуровневая эмуляция GS позволяет
 • вопросизводить эффекты во всех 4 каналах, т.к. для проигрывания .mod файла используется отдельный stream в bass (отдельные 4 канала))
 • Добавлена возможность сохранения сэплов и .mod файла из диалога отладчика, сам диалог переделан на с ListBox на ListView
 • Исправлено проигрывание звуков в этом диалоге (теперь оно делается в фоне, а не в цикле полинга)
 • Проигрывание сэмплов и .mod файлов делается на частоте дискретизации из настроек в конфиге, а не на 11025
 • Исправлена генерация таблицы частот (теперь таблица расчитывается по формуле частот для равномерно темперированного сторя)
 • ! Исправлена работа ADS 3.0 (режим тестирования скорости вращения диска) (не работало из за невозможности отформатировать трэк с номером 80,
 • было испорчено в версии где делалась загрузка/записи мини и больших образов)
 • @ Теперь при создании пустой дискеты форматирование делается на максимальное число трэков, при этов в дисководе выставляется реальное число трэков
 • (80 или больше/меньше в зависимости от загружаемого образа)
 • Такие дискеты можно доформатировать до максимального числа трэков командой записи дорожки, при этом при сохранении образа будут сохранены все трэки
 • ! Исправлена обработка аппаратного сброса ВГ93, после этого нормально заработал BestView (без ошибок в виде желтого бордюра) (Alexandr Medvedev)
 • + Определение смены дискеты через бит статуса write protect (заработал детект в jemini commander, monster commander) (sand)
 • + Добавлена поддержка палитры ULA+
 • + Добавлено сохранение/загрузка палитры ULA+ в файлы с раширением .pal
 • (удобно для игр, чтобы постоянно не грузить палитры в виде .tap, достаточно один раз загрузить .tap,
 • а затем сохранить палитру в виде .pal файла и далее использовать уже его)
 •  
 • P.S. Тестируем и сообщаем о багах, если багов найдено не будет, через неделю выложу сорцы.
 • (Проверьте работоспособность на windows xp).
 •  
 • Версия от 21.07.2018 оказалось бажной (при рефакторинге C++ кода, баги закрались в эмуляцию Z80).
 • Новая версия будет выложена в ближайшее время после фикса багов.
 •  
 • Выложил новую версию от 24.07.18 (привесенный баг в коде z80 был найден и утсранен, работоспособность процессора была проверена тестом zexall).

Tagi: Nintendo, Spectrum, Nes, Sinclair, Msx, Gba, Speccy, Gb

wstecz14/12/2013 01:29
Inne treści związane z tematem
[PSP] DevPPSSPP GITv1.11.3-825-gca7c14e51 [PSP] DevPPSSPP GITv1.11.3-825-gca7c14e51
PPSSPP to projekt emulatora przenośnej konsoli SONY PSP, napisanym w C++ przez jednego ze współautorów emulatora Dolphin udającego konsolę Nintendo Wii/GameCube Henrika Rydgarda, podobnie jak Dolphin, emulator posiada status open source i każdy może korzystać z repozytorium na githubie. W chwili obecnej jest to bezsprzecznie najlepszy emulator, który pozwala nam ...
[WIIU] Cemu 1.23.1b 2021/06/18 [WIIU] Cemu 1.23.1b 2021/06/18
Nowa wersja i nowe poprawki w emulatorze konsoli Nintendo WiiU.
[PSP] DevPPSSPP GITv1.11.3-823-g906b38e1b [PSP] DevPPSSPP GITv1.11.3-823-g906b38e1b
PPSSPP to projekt emulatora przenośnej konsoli SONY PSP, napisanym w C++ przez jednego ze współautorów emulatora Dolphin udającego konsolę Nintendo Wii/GameCube Henrika Rydgarda, podobnie jak Dolphin, emulator posiada status open source i każdy może korzystać z repozytorium na githubie. W chwili obecnej jest to bezsprzecznie najlepszy emulator, który pozwala nam ...
[PSP] DevPPSSPP GITv1.11.3-821-g5ccac1712 [PSP] DevPPSSPP GITv1.11.3-821-g5ccac1712
PPSSPP to projekt emulatora przenośnej konsoli SONY PSP, napisanym w C++ przez jednego ze współautorów emulatora Dolphin udającego konsolę Nintendo Wii/GameCube Henrika Rydgarda, podobnie jak Dolphin, emulator posiada status open source i każdy może korzystać z repozytorium na githubie. W chwili obecnej jest to bezsprzecznie najlepszy emulator, który pozwala nam ...
[PSP] DevPPSSPP GITv1.11.3-819-gc92775d26 [PSP] DevPPSSPP GITv1.11.3-819-gc92775d26
PPSSPP to projekt emulatora przenośnej konsoli SONY PSP, napisanym w C++ przez jednego ze współautorów emulatora Dolphin udającego konsolę Nintendo Wii/GameCube Henrika Rydgarda, podobnie jak Dolphin, emulator posiada status open source i każdy może korzystać z repozytorium na githubie. W chwili obecnej jest to bezsprzecznie najlepszy emulator, który pozwala nam ...
Komentarze

T-shirt "Sega with Sonic, Sonic with Sega "

Retro T-Shirt Sega with Sonic, Sonic with Sega  - męski podkoszulek
Newsy Linkownia Emulatory na PC Wideoteka Screenshoty Bajtek Reduks Ready.Run

© Try2emu 1999 - 2021 | Krzysztof 'Faust' Karkosza Google+Kontakt