!

[Atari] AtariOnLine: From PLATO to Fujinet

[3] # AtariOnLine | Sobota, 25 Listopada 2023 23:16CET

[Atari] AtariOnLine: From PLATO to Fujinet
Jakub Danecki wrote:

From PLATO to Fujinet

Computers in education are quite common. Most of us heard about Apple II’s at schools in the USA. In Poland, we had big and bold plans to use Elwro 800 Junior machines on a large scale. Today we use common PCs. But the history of using IT solutions in teaching is much older and… bolder at the same time. But most importantly it is widely unknown.Let me introduce you to PLATO - Programmed Logic for Automatic Teaching Operations, the education system introduced in the mainframe era of computing in 1960. Students used specially crafted terminals to access the lessons and applications. It is hard to imagine, but many technologies and solutions were introduced (or just successfully applied) in PLATO just to be reinvented and reintroduced many years later in modern equipment and nowadays based on the Internet.I will mention here just some: amber plasma screens were created for PLATO. Touch screens. Live communication between terminal users in text form and online communities. Screen sharing. Dynamic and downloadable fonts. Easy to use programming language to craft interactive lessons and different applications. Online gaming. Multiuser text games. Multiuser simulation games. And all this in… 60s and 70s!

Thousands of interactive lessons and courses were created for PLATO and many are still relevant today. From basics of Math down to language used in stables (yes, you can find such stuff there as well). Still, you can play Flight Simulator with friends (it is a multiplayer real-time game) created by the same people who later worked on the Microsoft version. Even though the final PLATO IV revision was released in 1974, the terminals were still available and used for many years. The network was expanded by creating terminal software for well-known 8-bit platforms like Atari, Commodore, and many more.

For us here at AtariOnline.pl it all started with Fujinet. One day I finally got over my initial doubts and bought a Fujinet interface to assess all its functionality myself, not through YouTube. It was the VCF West presentation by Joe Decuir in 2023 that convinced me (Fujinet and PLATO at 58:56):And here I heard about PLATO for the first time. I learned that it was PLATO terminal reimplementation that triggered Thomas Cherryhomes to look for a networking interface solution for Atari 8-bits. With the support of a team of other developers, he spawned the Fujinet revolution that now is independent of PLATO and allows up to network up many different 8-bit platforms (Elwro 800 Junior - anybody? This would be awesome!). Not only to download software images but also to enable live communication like this presented by PLATO. And, what is most fascinating, it is possible to imagine playing networked games running on multiple platforms at the same time, in the same session. At this moment it is possible only through PLATO.

To learn more about Fujinet, how it became a thing thanks to PLATO and to experience it I have decided to host a live meeting with our friends here at AtariOnline Zoom channel. I have started it from a freshman standpoint: “Now I have a Fujinet and have no idea what to do with it”. At some point playing with it, we were joined by Thomas Cherryhomes himself. We decided to switch to English and started discovering Fujinet, and its history. Then we made a fascinating deep dive into the world of PLATO. Here is the recording of this session (above). And for sure this is not the last one on Fujinet and PLATO.

Interesting sources to look through: Wikipedia: PLATO (computer system), irata.online, fujinet.online, Curious Case of PLATO: the cold war Internet, Throwback: 10 Great Games for the PLATO System, A Look Back at the 1960s PLATO Computing System, and "The Friendly Orange Glow: The Untold Story of the PLATO System and the Dawn of Cyberculture"; Brian Dear, ISBN: 978-1101871553.Some PLATO games from 70's, i.e. Empire (1973) - the first networked multiplayer arena shooter-style game, Moria (1975) - the first 3D RPG game, Panther (1975) - First 3D vehicle simulator, Spasim (1974) - is a 32-player 3D networked space flight simulation game and first-person space shooter:

-----
Jakub Danecki napisał:

Od PLATO do Fujinet

Komputery w edukacji są dziś dość powszechne i wydają się często niezbędne. Od zdalnych lekcji (patrz: Pandemia), aż po edukacyjne gry i kursy. Większość z nas słyszała o dużej popularności komputerów Apple II w szkołach w USA w latach 80. i nawet 90. W Polsce mieliśmy wielkie i śmiałe plany wykorzystania na szeroką skalę maszyn Elwro 800 Junior, w praktyce kończyło się na ZX Spectrum i ich odmianach. Albo dziwnych wynalazkach z importowanych darów (ja w takich okolicznościach miałem styczność z komputerami… Pasopia 7 firmy Toshiba z darów z Japonii - o ich praktycznej użyteczności w polskich warunkach szkolnych można się od razu domyślić). Dziś młodzież używa zwykłych pecetów, a od niedawna na masową skalę wciska się im chromebooki (w USA) oraz zwykłe laptopy. Często bez większego przemyślenia jak to powiązać z realną nauką. Ale historia wykorzystania rozwiązań IT w nauczaniu jest znacznie starsza i... odważniejsza zarazem. Ale przede wszystkim jest powszechnie nieznana.

Posłuchajcie historii o systemie PLATO - Programmed Logic for Automatic Teaching Operations. Akronim nawiązujący z jednej strony do Platona i jego szkoły, a z drugiej strony oznaczający programowany system automatycznej edukacji. System został wprowadzony do realnego użytkowania jeszcze w erze komputerów mainframe w 1960 roku. Uczniowie korzystali ze specjalnie przygotowanych terminali, dzięki którym uzyskiwali dostęp do lekcji i aplikacji. Trudno to sobie wyobrazić, ale wiele technologii i rozwiązań zostało wprowadzonych (lub po prostu z powodzeniem zastosowanych) w PLATO tylko po to, by wiele lat później zostać ponownie wynalezionymi i wprowadzonymi w nowoczesnym sprzęcie. Dziś niektóre z tych rozwiązań oparte na sieci Internet stanowią oczywistość, wtedy stanowiły rewolucję, która w międzyczasie została zupełnie zapomniana.Wymienię tu tylko niektóre takie rozwiązania: bursztynowe ekrany plazmowe - zostały stworzone właśnie dla PLATO. Ekrany dotykowe. Komunikacja na żywo między użytkownikami terminali w formie tekstowej i tworzenie społeczności online. Współdzielenie ekranu. Dynamiczne czcionki z możliwością pobierania w miarę potrzeb. Łatwy w użyciu język programowania do tworzenia interaktywnych lekcji i różnych aplikacji. Gry online. Gry tekstowe dla wielu użytkowników. Graficzne gry symulacyjne dla wielu użytkowników. A wszystko to w... latach 60. i 70.!

Powstało tysiące interaktywnych lekcji i kursów i wiele z nich jest nadal aktualnych. Od podstaw matematyki po język używany w stajniach (tak, tam też można znaleźć takie rzeczy). Nadal możesz zagrać w Flight Simulator ze znajomymi (jest to gra wieloosobowa działająca w czasie rzeczywistym) stworzona przez tych samych ludzi, którzy później pracowali nad Microsoft Flight Simulator. Mimo że ostateczna wersja PLATO IV została wydana w 1974 roku, terminale były nadal dostępne i używane przez wiele kolejnych lat. W latach 80-tych dostęp do sieci PLATO został rozszerzony poprzez stworzenie oprogramowania terminalowego dla znanych platform 8-bitowych, takich jak Atari, Commodore i wielu innych.

Dla nas tutaj na AtariOnline.pl wszystko zaczęło się od zakupu unterfejsu Fujinet. Pewnego dnia pozbyłem się początkowych wątpliwości i kupiłem interfejs Fujinet. Postanowiłem samodzielnie ocenić jego funkcjonalność, a nie oglądać jego działanie przez YouTube. Przekonała mnie do tego prezentacja Joe Decuira z VCF West w 2023 roku (o Fujinet i PLATO w 58:56):To tutaj po raz pierwszy usłyszałem o PLATO. Dowiedziałem się, że to właśnie otworzenie terminala PLATO dla komputera Atari skłoniła Thomasa Cherryhomesa do poszukiwania rozwiązania interfejsu sieciowego. Przy wsparciu zespołu innych programistów, zapoczątkował on rewolucję Fujinet, która obecnie jest już niezależna od PLATO i pozwala na połączenie w sieć wielu różnych platform 8-bitowych. (Może kiedyś ktoś zabierze się za Fujineta dla Elwro 800 Junior - To byłoby świetne!).
Nie chodziło tutaj tylko o pobierania obrazów oprogramowania, ale zapewnienie realnej komunikacji sieciowej na żywo poprzez TCP/IP, w zastosowaniach takich, jak zaprezentowana przez PLATO. A co najbardziej fascynujące, można sobie wyobrazić granie w gry sieciowe działające na wielu platformach jednocześnie, w ramach tej samej sesji. W tej chwili jest to możliwe tylko dzięki PLATO, ale może ktoś stworzy jakąś grę sieciową na małe Atari, Commodore 64/128, ZX Spectrum oraz inne komputery, w którą będzie można realnie pograć na żywo. Nie spodziewamy się raczej Counter Strike’a (może nie od razu), ale z przyjemnością zagrałbym choćby w przysłowiowe statki.

Aby zapoznać się bliżej z Fujinetem postanowiłem zorganizować spotkanie na żywo z naszymi przyjaciółmi na naszym kanale Zoom. Rozpocząłem je z punktu widzenia świeżaka: Kupiłem Fujinet i co dalej?. W pewnym momencie dołączył do nas sam Thomas Cherryhomes. Postanowiliśmy przejść na angielski i zaczęliśmy odkrywać Fujinet i jego historię z zupełnie innej strony. Już po chwili zagłębiliśmy się w fascynujący świat systemu PLATO. Powyżej znajdziecie nagranie z tej sesji (po angielsku, z automatycznie wygenerowanymi podpisami i możliwością automatyczneog tłumaczenia na polski). Z pewnością nie jest to ostatnia nasza sesja na temat Fujinet i PLATO.

Interesujące źródła do przejrzenia: Wikipedia: PLATO (system komputerowy), irata.online, fujinet.online, Curious Case of PLATO: the cold war Internet, Throwback: 10 Great Games for the PLATO System, A Look Back at the 1960s PLATO Computing System a także książka "The Friendly Orange Glow: The Untold Story of the PLATO System and the Dawn of Cyberculture"; Brian Dear, ISBN: 978-1101871553.

Niektóre gry PLATO z lat 70-tych, tj. Empire (1973) - pierwsza sieciowa wieloosobowa gra typu arena shooter, Moria (1975) - pierwsza trójwymiarowa gra RPG, Panther (1975) - pierwszy trójwymiarowy symulator pojazdów, Spasim (1974) - 32-osobowa sieciowa trójwymiarowa gra symulująca loty kosmiczne i pierwszoosobowa strzelanka kosmiczna:

2023-11-25 23:16 by Kaz
komentarzy: 12
NOWSZY [Atari] AtariOnLine: FORTH rozgryziony!
NOWSZY [Atari] AtariOnLine: Wyniki i stuff z Grawitacji 2024
NOWSZY [Atari] AtariOnLine: Grawitacja 2024 - zapraszamy!
NOWSZY [Atari] AtariOnLine: Zapowiedź konwersji "Rick Dangerous 2"
NOWSZY [Atari] AtariOnLine: Bardzo krótka relacja z KWAS #33
NOWSZY [Atari] AtariOnLine: KWAS #33 w Katowicach za moment!
NOWSZY [Atari] AtariOnLine: Zbigniew Kasprzycki - współtwórca Polskiego Logo
NOWSZY [Atari] AtariOnLine: "Zoltar Cosmic Pirates" w sieci
NOWSZY [Atari] AtariOnLine: KWAS #32
NOWSZY [Atari] AtariOnLine: Która kolorystyka okładki lepsza?
wstecz25/11/2023 23:16
Inne treści związane z tematem
[ATARI] Emu7800 5.4.0.1 8/04/2024 [ATARI] Emu7800 5.4.0.1 8/04/2024
Emulator konsoli Atari 7800/2600 - emu7800 autorstwa Mike Murphy'ego został zaktualizowany. Cóż, patrząc na historię moich aktualizacji, to naprawdę sprytnie i długo unikał on mojego śledzenia;) Poprawię się;) Warto odnotować, iż emulator posiada i całkiem sporą bazę tytułów, i całkiem sporą kolekcję obrazów kartów, a jeśli dodatkowo posiadamy ...
[Atari] AtariOnLine: FORTH rozgryziony! [Atari] AtariOnLine: FORTH rozgryziony!
Całkiem niedawno ukazało się wznowienie książki Jana Ruszczyca "Poznajemy FORTH". Pierwsze wydanie miało miejsce jeszcze w czasach PRL, w roku 1987, w okresie szalonej popularności ośmiobitowych Atari, które dopiero co pojawiły się w Pewexie (jesień 1985). Użytkownicy dostali sprzęt, za czym szło ogromne zapotrzebowanie na ...
[Atari] AtariOnLine: Wyniki i stuff z Grawitacji 2024 [Atari] AtariOnLine: Wyniki i stuff z Grawitacji 2024
W niedzielę 7 kwietnia zakończyła się szósta edycja game jamu Grawitacja W ciągu 36 godzin powstały gry, która miały nawiązywać tematycznie do dwóch haseł: głównego i dodatkowego per zespół. Tym razem wylosowanym hasłem głównym była kamera.To była jedna z lepszych edycji tego game jamu jeśli chodzi o ...
[Atari.Area] Grawitacja 2024 [Atari.Area] Grawitacja 2024
Czas na kolejną edycję 8 bitowego GameJamu: Grawitacja! Zapraszamy na 6 edycję pierwszego i jedynego takiego wydarzenia dla 8 bitowej społeczności w Polsce i prawdopodobnie na świecie! Pierwszy raz Grawitacja przyciągnęła programistów, grafików i muzyków w kwietniu 2017 roku i od tego czasu przyziemiło na niej około 150 osób. Impreza w założeniu jest rodzajem hackatonu dla ...
Komentarze
... bez komentarza
Ostatnio dodane pliki
Newsy Linkownia Emulatory na PC Wideoteka Screenshoty Bajtek Reduks Ready.Run

© Try2emu 1999 - 2024 | Krzysztof 'Faust' Karkosza Kontakt Polityka Prywatności OWU