[ZX] ZXMak2 2.7.5.7.x SVN33972

[1] @ !!! środa, 2 Kwietnia 2014 00:38 CET [02-04-2014 00:36 CET]

[ZX] ZXMak2 2.7.5.7.x SVN33972

Od dłuższego już czasu, nie ma oficjalnych wersji zxmak2 - emulatora ZX Spectrum i jego wschodnich klonów, co nie znaczy, że nic się nie dzieje na jego repozytorium;). Warto więc rzucić okiem, co też nowego pojawiło się kodzie tej aplikacji. Program posiada dość specyficzny mechanizm pozwalający w prosty sposób rozszerzać możliwości aplikacji poprzez własne wtyczki. W chwili obecnej program udaje konstrukcje ZX Spectrum 48, ZX Spectrum 128, ZX Spectrum +3, Pentagon 128/512/1024, SCORPION 256, ATM 4.50, ATM 7.10, PROFI 3.xx, PROFI 5.xx, SPRINTER, QUORUM 256, Leningrad 1, LEC 48/528 i BYTE 48K.

Przy okazji jest to też dobry pomysł aby przypomnieć sobie bardzo przyjemny tytuł jaki niedawno ukazał się na Spectrusia - Cpt.Drexx autorstwa Władymira Burienko (Hacker VBI), a będący ciekawą próbą implementacji gier typu Tower Defense dla tej konstrukcji. Lekko nie jest, jeśli ktoś przyzwyczaił się do poziomu TD a la Android, tu naprawdę jest na dzień dobry znacznie ciężej - polecam zerknąć.

 

Spectrum ZxMak2:Cpt.Drexx:Władymir Burienko:2013
Cpt.Drexx (Władymir Burienko, 2013) - Tower Defense na ZX Spectrum.

ZxMak2[SVN 33972]

Author: SNDAdlers_cp | Date: 1 kwietnia 2014 16:47:49

 • Assembler: removing redundant files

ZxMak2[SVN 33971]

Author: SNDAdlers_cp | Date: 1 kwietnia 2014 16:45:56

 • Assembler:
 • + GUI change
 • + syntax highlightning added

ZxMak2[SVN 33942]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 30 marca 2014 18:55:02

 • FormMain refactoring (VirtualMachine init/dispose & startup)

ZxMak2[SVN 33923]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 29 marca 2014 17:50:59

 • IHostVideo refactoring

ZxMak2[SVN 33920]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 29 marca 2014 16:50:45

 • IHost refactoring

ZxMak2[SVN 33913]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 29 marca 2014 04:32:14

 • move external libraries to separate folder

ZxMak2[SVN 33912]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 29 marca 2014 03:36:23

 • remove svn folder

ZxMak2[SVN 33911]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 29 marca 2014 03:01:55

 • rename DialogProvider to DialogService (step 2 rename file)

ZxMak2[SVN 33910]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 29 marca 2014 03:00:37

 • rename DialogProvider to DialogService

ZxMak2[SVN 33909]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 29 marca 2014 02:45:36

 • remove help code from the form

ZxMak2[SVN 33907]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 29 marca 2014 02:10:37

 • rollback redundant interface changes

ZxMak2[SVN 33882]

Author: SNDAdlers_cp | Date: 28 marca 2014 12:30:05

 • Debugger:
 • + bugfixing(incorrectly checking 8bit registers)
 • + some visual changes

ZxMak2[SVN 33864]

Author: SNDAdlers_cp | Date: 27 marca 2014 16:04:56

 • Debugger:
 • + new breakpoint types added: ReadMemory and WriteMemory
 • - fixed bug for HL registry(in case there is a memory reference on this registry the memory value will be correctly get. Bugged version returned value for DE registry instead of HL)
 • + small assembler changes

ZxMak2[SVN 31232]

Author: SNDAdlers_cp | Date: 19 listopada 2013 14:26:18

 • Assembler GUI update

ZxMak2[SVN 31145]

Author: SNDAdlers_cp | Date: 12 listopada 2013 16:55:31

 • Assembler development
 • Doku update

ZxMak2[SVN 30977]

Author: SNDAdlers_cp | Date: 2 listopada 2013 11:23:28

 • Assembler:
 • - replaced incorrect compiler dll

ZxMak2[SVN 30856]

Author: SNDAdlers_cp | Date: 25 października 2013 10:01:53

 • Assembler pilot implementation(called via Adlers Debugger, command "asm")

ZxMak2[SVN 30821]

Author: SNDAdlers_cp | Date: 22 października 2013 21:06:28

 • Adler Debugger improvements:
 • - chm help file opening bug resolving
 • - debugger history command line bug resolving
 •  

ZxMak2[SVN 30807]

Author: SNDAdlers_cp | Date: 21 października 2013 21:50:28

 • Adlers Debugger improvements:
 • - added debugger command line history(accessible via arrow up and arrow down)
 • - pointer improvements in debugger code - memory access via registry value(still not good performance)
 • - fixed bug when file does not exists for command "loadbrs" in debugger
 • - ToDo: ZX registry change event(similar to SubscribeWrMem() method)

ZxMak2[SVN 30778]

Author: SNDAdlers_cp | Date: 18 października 2013 13:37:33

 • Adlers Debugger implementation:
 • - memory breakpoint development
 • - solved bug for breakpoint removing
 • - command line will display error in case command is erroneous

ZxMak2[SVN 27909]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 11 lipca 2013 03:19:17

 • precise FPS calculation
→ NOWSZY [ZX] ZXMak2 SVN40437
Dan Dare III (Virgin Mastertronic Ltd., 1990)

Revision 40437

Author: SNDatsidaev_cp | Date: 5 marca 2017 17:53:16

 • Fix for DirectInput hanging on joystick dispose.
 • Issue was with disposal chain that starts with MainForm.Closing. If Joystick is disposed before this event, app exits correctly. But if it disposes later, this thread hangs and app stays in memory. Unbinding joystick from the main window had fixed the issue.
→ NOWSZY [ZX] ZXMak2 SVN40406
Theatre Europe (Personal Software Services, 1986)

ZxMak2 [SVN 40406]

Author: SNDAdlers_cp | Date: 21 grudnia 2016 20:00:10

 • Assembler:
  • code index file for assembler ftp location changed
  • allowed to disassembly from address at stack
  • some small code refactoring

ZxMak2 [SVN 40049]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 30 marca 2016 11:31:47

 • fix Z80 loader/logging (added some configs, added model logging);

ZxMak2 [SVN 40048]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 30 marca 2016 11:04:17

 • add Spectrum +3 support for Z80 snapshot; fix model logging

ZxMak2 [SVN 39899]

Author: SNDAdlers_cp | Date: 7 grudnia 2015 21:08:37

 • Assembler:
  • visual and code formatter improvements

ZxMak2 [SVN 39897]

Author: SNDAdlers_cp | Date: 7 grudnia 2015 13:19:51

 • Assembler:
  • some new improvements, e.g. allowed to add breakpoint at source code symbol address

ZxMak2 [SVN 39888]

Author: SNDAdlers_cp | Date: 6 grudnia 2015 14:24:51

 • Assembler:
  • added assembler compiler dll under SVN archive, source link: http://pasmo2.codeplex.com/
  • some small assembler code formatter improvements

ZxMak2 [SVN 39556]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 20 lipca 2015 10:52:34

 • fix fileNames

ZxMak2 [SVN 39555]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 20 lipca 2015 10:50:03

 • rename presenter to viewModel

ZxMak2 [SVN 39554]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 20 lipca 2015 10:44:20

 • MVVM for the MainWindow

ZxMak2 [SVN 39550]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 18 lipca 2015 16:38:07

 • fix binding service (sub path)

ZxMak2 [SVN 39549]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 18 lipca 2015 13:19:49

 • DebuggerEx - fix sync

ZxMak2 [SVN 39508]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 13 lipca 2015 06:09:58

 • DebuggerEx - increase default window size (to fit rzx state)

ZxMak2 [SVN 39507]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 13 lipca 2015 06:01:32

 • fix property setter/getter missing issue; add BindingInfo.DoNothing constant

ZxMak2 [SVN 39506]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 13 lipca 2015 04:49:09

 • replace bindingManager with BindingService on the FormDebuggerEx; add ToolStripItemBindingAdapter; add FuncConverter

ZxMak2 [SVN 39505]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 13 lipca 2015 04:04:58

 • fix subPath processing in BindingObserver

ZxMak2 [SVN 39504]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 13 lipca 2015 03:01:04

 • move target setter cache into binding adapter; use BindingService to listen IsRunning on registersView

ZxMak2 [SVN 39503]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 13 lipca 2015 02:38:08

 • move RegPairToString converter into Converters

ZxMak2 [SVN 39502]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 13 lipca 2015 02:29:37

 • BindingService refactoring; implement BindingList.ListChanged event handling

ZxMak2 [SVN 39501]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 12 lipca 2015 23:41:10

 • add ListBoxBindingAdapter; replace breakpoints bindings with BindingService; fix DefaultConverter

ZxMak2 [SVN 39500]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 12 lipca 2015 08:42:13

 • add BindingService; replace registers binding with BindingService (~4 times faster)

ZxMak2 [SVN 39491]

Author: SNDAdlers_cp | Date: 8 lipca 2015 16:29:11

 • Assembler:
 • - refresh syntax highlighting at first app Init
 • - updated Pasmo2.dll link
 • GraphicsEditor:
 • - corrected bitmap save to pictureZXDisplay_MouseDown(png, jpg, ...)

ZxMak2 [SVN 39475]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 3 lipca 2015 03:28:47

 • comment

ZxMak2 [SVN 39472]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 3 lipca 2015 02:52:06

 • add breakpoints window; add breakpoints on disasm window

ZxMak2 [SVN 39461]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 2 lipca 2015 03:55:55

 • add property cache to improve update performance; set ready status color

ZxMak2 [SVN 39460]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 1 lipca 2015 12:12:30

 • DebuggerEx - registers binding; fix update notification & deadlock issue; fix registers tab order; add IValueConverter;

ZxMak2 [SVN 39459]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 1 lipca 2015 09:05:18

 • DebuggerEx - RegistersViewModel - remove hardcoded names

ZxMak2 [SVN 39458]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 1 lipca 2015 08:54:18

 • DebuggerEx - registers binding (flags; viewModel properties)

ZxMak2 [SVN 39457]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 1 lipca 2015 07:53:12

 • DebuggerEx - move view/viewModel

ZxMak2 [SVN 39456]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 1 lipca 2015 07:50:57

 • add DebuggerEx device

ZxMak2 [SVN 39455]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 1 lipca 2015 07:35:18

 • rename FormBreakpoints

ZxMak2 [SVN 39454]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 1 lipca 2015 07:33:20

 • fix namespaces

ZxMak2 [SVN 39453]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 1 lipca 2015 07:24:58

 • DebuggerEx - move child forms to the folder Views

ZxMak2 [SVN 39452]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 1 lipca 2015 07:20:49

 • DebuggerEx - add dasm/regs/memory viewModels; view implementation

ZxMak2 [SVN 39445]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 30 czerwca 2015 04:24:25

 • fix console appender (silence under debugger)

ZxMak2 [SVN 39438]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 29 czerwca 2015 17:58:28

 • rename resource images

ZxMak2 [SVN 39437]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 29 czerwca 2015 17:10:20

 • rename ImageResources to ResourceImages

ZxMak2 [SVN 39436]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 29 czerwca 2015 17:01:12

 • DebuggerEx - move images into Resources project

ZxMak2 [SVN 39432]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 29 czerwca 2015 03:59:49

 • update unity.config (commented new debugger & add winforms keyboard)

ZxMak2 [SVN 39431]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 29 czerwca 2015 03:39:26

 • add winforms host keyboard (for Linux)

ZxMak2 [SVN 39430]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 29 czerwca 2015 02:04:36

 • DebuggerEx - fix unload close behavior

ZxMak2 [SVN 39429]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 29 czerwca 2015 02:00:15

 • DebuggerEx - fix close behavior Mono compatibility

ZxMak2 [SVN 39428]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 29 czerwca 2015 01:53:02

 • add emergency GDI renderer (for Linux); add checks for missing win api (for Linux)

ZxMak2 [SVN 39427]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 28 czerwca 2015 20:26:30

 • DebuggerEx - add commandClose, add close behavior, fix command texts & conditions

ZxMak2 [SVN 39426]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 28 czerwca 2015 20:24:05

 • fix timeBeginPeriod/timeEndPeriod issues (call context, sequence, error logging)

ZxMak2 [SVN 39425]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 28 czerwca 2015 20:20:21

 • fix focus issue (on child hide)

ZxMak2 [SVN 39424]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 28 czerwca 2015 11:26:55

 • remove old project

ZxMak2 [SVN 39423]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 28 czerwca 2015 11:04:28

 • add debiggerViewModel, add continue/break/stepinto/stepover commands

ZxMak2 [SVN 39422]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 28 czerwca 2015 09:25:41

 • add DebuggerEx stub, refactoring

ZxMak2 [SVN 39421]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 27 czerwca 2015 23:23:40

 • z80 minor optimizations

ZxMak2 [SVN 39420]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 27 czerwca 2015 20:16:13

 • bus manager refactoring (property Events)

ZxMak2 [SVN 39419]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 27 czerwca 2015 19:48:12

 • bus manager refactoring (event manager)

ZxMak2 [SVN 39418]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 27 czerwca 2015 03:14:53

 • add covox blaster to the sprinter config

ZxMak2 [SVN 39417]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 27 czerwca 2015 02:46:04

 • covox blaster 8+16 bit

ZxMak2 [SVN 39416]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 26 czerwca 2015 23:51:12

 • covox blaster 8 bit

ZxMak2 [SVN 39391]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 23 czerwca 2015 05:58:35

 • add sprinter covox-blaster accelerator; fix covox-blaster playback

ZxMak2 [SVN 39390]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 23 czerwca 2015 05:49:46

 • fix sprinter mouse buffer

ZxMak2 [SVN 39382]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 22 czerwca 2015 02:09:19

 • header

ZxMak2 [SVN 39381]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 22 czerwca 2015 02:04:52

 • add sprinter CovoxBlaster (debug prototype)

ZxMak2 [SVN 39379]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 21 czerwca 2015 21:20:40

 • sprinter code refactoring

ZxMak2 [SVN 39378]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 21 czerwca 2015 19:30:48

 • refactoring - replace IORQGE flag with inversed one (handled flag)

ZxMak2 [SVN 39372]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 21 czerwca 2015 05:29:52

 • z80 optimization; fix missing log for fddcontroller (Profi & Quorum)

ZxMak2 [SVN 39371]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 21 czerwca 2015 04:47:31

 • comment

ZxMak2 [SVN 39370]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 21 czerwca 2015 04:30:04

 • sprinter ula & mmu optimizations

ZxMak2 [SVN 39369]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 20 czerwca 2015 23:18:38

 • mask/port support for common keyboard; replace ATM & PENTEVO keyboards with common one

ZxMak2 [SVN 39368]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 20 czerwca 2015 22:13:32

 • refactoring keyboard matrix scan

ZxMak2 [SVN 39367]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 20 czerwca 2015 21:49:33

 • add keyboard binding (common keyboard)

ZxMak2 [SVN 39360]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 20 czerwca 2015 02:47:07

 • fix error processing for DirectInput keyboard

ZxMak2 [SVN 39358]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 20 czerwca 2015 01:49:22

 • add GetForegroundWindow import

ZxMak2 [SVN 39321]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 14 czerwca 2015 23:55:30

 • minor optimization

ZxMak2 [SVN 39320]

Author: SNDzxmak_cp | Date: 14 czerwca 2015 23:32:46

 • minor Direct3D renderer refactoring
→ NOWSZY [ZX] ZXMak2 Version 2.9.2.39319
ZX Spectrum:ZxMak2:R-Type (128k):
R-Type (128k)

Beta ZXMAK2  2.9.1.38194 ZXMAK2 9.2.39319 Released: Jun 14, 2015

 • completely reworked Direct3D rendering;
 • added multi-display system support;
 • added debug label with current audio sample rate;
 • minor fixes and code refactoring (reworked structure of cpu emulation unit, etc);
 • other minor fixes and improvements;

The most important change in this release is a video quality improvement. Now UI works asynchronously and shall not affect emulation speed.

 

→ NOWSZY [ZX] ZXMak2 Version 2.9.2.3 - TEST

Release Notes

  New multi-thread renderer test version

 

→ NOWSZY [ZX] ZXMak2 Version 2.9.2.0 TEST-VIDEO

Release Notes

  Special test release with new multi-threaded Direct3D renderer
  (implementation still not completed yet). Just for test.

 

→ NOWSZY [ZX] ZXMak2 Version 2.9.1.38194

Beta ZXMAK2  2.9.1.38194 Released: Feb 3, 2015

 • reworked sound subsystem, improved sync stability;
 • new AY8910 emulation with oversampling and best sound quality;
 • added ability to change soundcard sample rate (currently through unity.config only, see sampleRate value of HostSound_Mdx in winforms container);
 • added ability to change AY frequency, pan (ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, MONO) and AY DAC preset (currently there is no UI to configure it, so you can change it directly in the machine config file - ZXMAK2.VMZ);
 • fixed interrupt length for Spectrum 48 late ULA;
 • added beeper DAC/MIC emulation (used for original ZX48/128);
 • fixed crackling sound on startup;
 • fixed error with Load/Save data block from debugger;
 • fixed close hang for XNA4 host;
 • fixed some port masks for ATM & Scorpion configs;
 • fixed UI lags (debugger);
 • improved sound buffering, all locks were removed (now it works with concurrent algorithm), so it will never slow down UI thread;

 

 

→ NOWSZY [ZX] ZXMak2 Version 2.9.0.38062

Beta ZXMAK2 2.9.0 38062 Released: Jan 27, 2015 by zxmak

 • major sound improvements (added oversampling for AY8910, fixed common sound mixer, fixed AY mixer & generator, etc);
 • fix AY8910 mixer & noise;
 • minor sync stability improvements;
 • minor fix for the emulation loop;
 • fix support for 100 Hz displays;
 • fix Sprinter ULA and Memory device compatibility;
 • change plugins lookup to load assemblies from plugins.config;
 • add GDB server debugger;
 • a lot of code refactoring;
→ NOWSZY [ZX] ZXMak2 Version 2.8.7.0 TESTSYNC

Release Notes

 • test release with new sync approach & extended debug info graph

Please make sure that you have already installed DirectX 9 and .NET Framework 4.
You can install it by using standalone installer or web installer, see links below:
 1. .NET Framework 4.0:
 2. DirectX 9 (June 2010):

 

→ NOWSZY [ZX] ZXMak2 Version 2.8.6.0 TESTSYNC

Release Notes

 • Special release to test a new approach for the frame synchronization (for better result, requires multi-core CPU

Please make sure that you have already installed DirectX 9 and .NET Framework 4.
You can install it by using standalone installer or web installer, see links below:
 1. .NET Framework 4.0:
 2. DirectX 9 (June 2010):

 

→ NOWSZY [ZX] ZXMak2 Version 2.8.5.37912

Release Notes

 • sync stability improvements;
 • fix MaxSpeed/SyncSource issue;
 • use high resolution timer;
 • fix multi-display support;
 • fix Wine/Mono compatibility issues;

Please make sure that you have already installed DirectX 9 and .NET Framework 4.
You can install it by using standalone installer or web installer, see links below:
 1. .NET Framework 4.0:
 2. DirectX 9 (June 2010):

 

Tagi: Spectrum, Zx Spectrum

wstecz02/04/2014 00:38
Inne treści związane z tematem
[SAM] SimCoupe v1.1 alpha Build 2020/05/01 [SAM] SimCoupe v1.1 alpha Build 2020/05/01
Simon Owen opublikował nową binarkę swojego emulatora (imo z dostępnych najlepszego) mikrokomputer Sam Coupe - przynajmniej dla mnie konstrukcji będącej ukoronowaniem historii Z80A w domowych mikrokomputerach. Nie ma postępu bez regresu obecna wersja nie chce bootować wskazanych obrazów dysków - aby cokolwiek odpalić najprościej zrobić to poprzez historię (czyli ...
[multi] DSP Emulator DSP 0.20b1 21/04/2021 [multi] DSP Emulator DSP 0.20b1 21/04/2021
Emulator DSP sygnowany przez imć Leniada, pozwalaja na zabawę maszynkami arcade i ośmiobitowcami - CPC, ZX Spectrum (z bardzo fajnie rozwiązanym podglądem plików), a także Colecovision, Nintendo 8 i CGB/GB - wszystko, co ma Z80 na pokładzie jest mile widziane;) Ostatnia pełna wersja tego emulatora 0.19 pojawiła się 11 kwietnia 2021 r.
[MULTI] EightyOne 1.22 14/04/2021 [MULTI] EightyOne 1.22 14/04/2021
EightyOne to jeden ze starszych projektów emulatorów maszynek z Z80 na pokładzie i całkiem przypadkowo z tęczą w logo - potrafi nie tylko udawać konstrukcję od Sinclair ZX80, do Amstradowego ZX Spectrum +3 lecz także nieobce mu są Timexy, czy też bardziej egzotyczne klony ZX81 - Ringo i Lambda.  D.
[multi] DSP Emulator 0.19 10/04/2021 [multi] DSP Emulator 0.19 10/04/2021
DSP, tym razem w nowej pełnej odsłonie, sygnowany przez imć Leniada, pozwalającego na zabawę maszynkami arcade i ośmiobitowcami - CPC, ZX Spectrum (z bardzo fajnie rozwiązanym podglądem plików), a także Colecovision, Nintendo 8 i CGB/GB - wszystko, co ma Z80 na pokładzie jest mile widziane;)
[zx] ZEsarUX 9.2 - Cliff Hanger edition 05/04/2021 [zx] ZEsarUX 9.2 - Cliff Hanger edition 05/04/2021
ZEsarUX to multiemulator maszynek ze stajni Sir Clive'a - znajdziemy w nim praktycznie wszystkie modele począwszy od ZX80, przez tradycyjne modele Spektrusia, łącznie z tymi, które pojawiły się już z logiem Amstrada, aż po egzotyczny Z88 Cambridge, gdyby nie brak QL można by było powiedzieć, iż emuluje on wszystko z tej rodziny. Obecnie udaje również maszynkę Sam Coupe, ...
Dodatkowe informacje
Komentarze

T-shirt "Sega Sonic"

Retro T-Shirt Sega Sonic - męski podkoszulek
Newsy Linkownia Emulatory na PC Wideoteka Screenshoty Bajtek Reduks Ready.Run

© Try2emu 1999 - 2021 | Krzysztof 'Faust' Karkosza Google+Kontakt