[ZX] XPECCY build 20130503

[4] @ Niedziela, 5 Maja 2013 00:52CET

[ZX] XPECCY  build 20130503
Skomentuj

Xpeccy jest linuksowym emulatorem maszynek zgodnych z ZX Spectrum (przede wszystkim rosyjskich klonów), od czasu, do czasu pojawia się także dystrybucja dla Win32 - tak jest i tym razem. Emulator wymaga biblioteki QT, jeśli chcemy go odpalić pod Windowsami, a w zamian program oferuje parę ciekawostek, dla których warto na niego rzucić okiem.

build 20130503

  • Продолжаю вылавливать наделанные баги в профилях. В неактивных на момент запуска профилях не грузился ромсет.
  • В быстром меню появился пункт Video mode, из которого можно быстро переключиться на нужный режим. No screen по всему экрану отображает только бордюр. Надо заметить, что при программном переключении режима он таки сменится.
  • Наконец, сборка под архитектуру amd64 (x86_64)
  • Начал раскапывать TS-конфу. С растровым изображением, вроде разобрался. Палитра упирается в noflic, без него 256 цветов сделать вполне реально.

build 20130503

  • Wilt continue to catch bugs in the profiles. In the inactive at the time of launching profiles do not ship romsety.
  • In the quick menu item appeared Video mode, from which you can quickly switch to the desired mode. No screen on the entire screen only displays the curb. It should be noted that when you switch the program he still replaced.
  • Finally, the assembly of the architecture amd64 (x86_64)
  • Began to dig TS-Conf. With a bitmap, like understood. The palette rests in noflic, without 256 colors do quite real.

 

 

Inne treści związane z tematem
[ZX] ZXMak2 SVN40437 [ZX] ZXMak2 SVN40437;
Z ZxMak2 jest tak, że albo miesiącami nie pojawiają się nowe wersje, ani też wersje testowe albo nie ma dnia aby nie pojawiła się kolejna odsłona tego emulatora ZX Spectrum i jego wschodnich klonów. Program posiada dość specyficzny mechanizm pozwalający w prosty sposób ...
[multi] Speccy 4.3 [multi] Speccy 4.3;
Speccy, jak nie trudno się domyślić jest jeszcze jednym emulatorem całej gamy mikokomputerów Sinclaira/Amstrada a także ich klonów począwszy od oficjalnych Timexów a skończywszy na produkcja za wschodniej granicy (cóż warto wymienić to co już potrafi speccy tak ...
[multi] DSP Emulator 0.17b2 Final 11/03/17 [multi] DSP Emulator 0.17b2 Final 11/03/17;
Parę dni przerwy i Leniad zakończył pracę nad kolejną, pełną wersją multiemulatora DSP pozwalającego pobawić się maszynkami arcade i ośmiobitowcami - CPC, ZX Spectrum (z bardzo fajnie rozwiązanym podglądem plików), a także Colecovision, Nintendo 8 i CGB/GB.
[zx] Fuse 1.3.4 Windows [zx] Fuse 1.3.4 Windows;
Jeden z ciekawszych emulatorów ZX Spectrum - Fuse (Free Unix Spectrum Emulator), powstający natywnie pod linuksa, doczekał się także portu pod "okienka".
[zx][beta] ZEsarUX v4.3 - Chase HQ edition (Release Candidate 2) 24/03/17 [zx][beta] ZEsarUX v4.3 - Chase HQ edition (Release Candidate 2) 24/03/17;
ZEsarUX to kolejny multiemulator maszynek ze stajni Sir Clive'a - znajdziemy w nim praktycznie wszystkie modele począwszy od ZX80, przez tradycyjne modele Spektrusia, łącznie z tymi, które pojawiły się już z logiem Amstrada, aż po egzotyczny Z88 Cambridge, gdyby nie brak QL można by ...
Dodatkowe informacje
Komentarze
Newsy Linkownia Emulatory na PC Wideoteka Bajtek Reduks Ready.Run

© Try2emu 1999 - 2018 | Krzysztof 'Faust' Karkosza Google+Kontakt