Flying Shark - ZX Spectrum Walkthrough

Report broken movie

Opis filmu

This was joint 28th on WOS's top 100 games (level with The Great Escape) so I thought I should give it a go. It's one of the better shooters I've played on the speccy but the monochrome graphics do make it hard to see what is going on sometimes. This is at 1.2x speed and the game loops back to level 2 after level 4.


Było to wspólne 28-ty na WOS 's top 100 gier (na poziomie The Great Escape) więc pomyślałem, że powinienem dać mu iść. It 's jednym z lepszych strzelców I ' ve zagrał na Speccy ale grafika monochromatyczne robią to trudno sobie wyobrazić, co dzieje się czasami. To jest w 1.2x szybkość i grę pętli powrócić do poziomu 2, po 4 poziom.