Report broken movie

History of Turrican

Opis filmu

The History of Turrican begins with a look at what inspired this classic game. Take a look at a forgotten 1987 arcade shooter, ponder the Metroid connection, and watch to the very end for a look ahead to Episode 2!


Historia zaczyna się Turrican spojrzeć na to, co zainspirowało tej klasycznej gry. Spójrz na zapomniane strzelanki arcade z 1987 r. Zastanowić się nad połączeniami z Metroidem.