Odczekaj 10 sekund aby ściągnąć plik, w razie konieczności zbij szybkę i kliknij w poniższy link.

snes9x_x86_x64_1.55_R656_190617-t2e.pl.7z
_