Odczekaj 10 sekund aby ściągnąć plik, w razie konieczności zbij szybkę i kliknij w poniższy link.

http://openmsx.fixato.net/builds/windows/x86/openmsx-0.13.0-165-gc88f26d51-windows-vc-x86-bin.zip