CrystalBoy

CrystalBoy Napisany w C# emulator Nintendo Gameboy Color i klasyczny B&W doczekał się nowej wersji. Emulator, oprócz paru tytułów, w miarę dobrze radzi sobie z grami komercyjnymi, jednak parę wersji przed nami aby mógł naprawdę konkurować ze starymi udawaczami handheldów NINTENDO.

Najpopularniejsze pliki