Ready/Run

Takie sobie archiwum listingów ze starych magazynów komputerowych


W poszukiwaniu bliźniaka Ziemi
  • Język programu: Basic
  • Platforma: ZX Spectrum
  • Kod zamieszczono w Bajtek 02/1986
  • Autor listingu: H. Carlson
  • Listing nadesłał: Faust

Stan listingu:

4
Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku

W listopadowym numerze „Creative Computing” z zeszłego roku znalazł się artykuł H. Carlsona p.t. „W poszukiwaniu bliźniaka Ziemi”. Autor prezentuje program umożliwiający prosty sposób przebadania wielu układów planetarnych. Wybieramy masę gwiazdy, której układ chcemy zbadać. Program tworzy — w części losowo – typowy system planetarny dla tej gwiazdy, korzystając z obecnego rozumienia praw tworzenia się układów planetarnych (są one lepiej poznane dla gwiazd o masie Słońca – M = 1). Systemy tworzone dla gwiazd o innych masach są właściwie losowe. Promienie orbit wyznaczone są ze zmodyfikowanego prawa Titius–Bodego – promienie rosną średnio w postępie geometrycznym na zewnątrz od gwiazdy.

W poszukiwaniu bliźniaka Ziemi