Ready/Run

Takie sobie archiwum listingów ze starych magazynów komputerowych


64 kolumny
  • Język programu: Basic
  • Platforma: ZX Spectrum
  • Kod zamieszczono w Bajtek 07/1986
  • Autor listingu: Andrzej Zagrodziński
  • Listing nadesłał: Faust

Stan listingu:

2
Listing skorygowany - zawiera błędy, uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie, jednak z organiczoną funkcjonalnością

Program ten (1,3 kB),przeznaczony dla ZX Spectrum 48 kB umożliwia uzyskanie na ekranie 64 kolumn tekstu zamiast standardowych 32. Pozwala na to dodatkowy rozkaz TAB (EXTENDED MODE P) o formacie prawie takim samym jak rozkaz PRINT. Umożliwia on drukowanie zarówno tekstów, jak i liczb w dowolnych kombinacjach używając operacji AT, średników, przecinków, funkcji, rozkazów zmieniających kolor itp.