Ready/Run

Takie sobie archiwum listingów ze starych magazynów komputerowych


Słownik dowolnego języka
  • Język programu: Basic
  • Platforma: Commodore C64
  • Kod zamieszczono w Bajtek 02/1987
  • Autor listingu: Marcin Włoczewski
  • Listing nadesłał: Faust

Stan listingu:

3
Listing skorygowany - prawdopodobnie zawiera błędy, uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie, wymaga jednak poprawek kosmetycznych

Program „słownik" może zastąpić słownik dowolnego języka, pozwalając zmagazynować w pamięci komputera wiele tysięcy słów i umożliwiając ich błyskawiczne wyszukiwanie. Wprowadzony zestaw słów można zapisać na taśmie. Współpraca z magnetofonem odbywa się w systemie TURBO.
Obsługa programu jest prosta. Wyboru funkcji dokonujemy naciskając klawisze F1—F7. W przypadku pracy z magnetofonem musimy po naciśnięciu F7 nacisnąć jeszcze klawisz L lub S (Load lub Save). Przy zapisywaniu słownika na taśmie należy podać nazwę pliku.
Klawisz RESTORE w każdej chwili uruchamia program od początku nie powodując utraty danych.

Słownik dowolnego języka