Ready/Run

Takie sobie archiwum listingów ze starych magazynów komputerowych

Listingi w bazie
Dodaj listing
 • 9888

  Liczba ta jest nazwą, a jednocześnie oznaczeniem początku pewnego użytecznego programu narzędziowego dla ZX Spectrum.

   
  Jedną z wad ZX Spectrum jest niezbyt wygodna edycja tekstu programu. Napisany przeze mnie program stanowi próbę ułatwienia tej operacji.
  Program należy wpisać, przetestować i nagrać na kasetę. W razie potrzeby dołączamy "9888" do pisanego programu przy pomocy instrukcji MERGE. Trzeba jednak pamiętać, że program główny nie może zawierać linii o numerach wyższych od 9888.
  Po wykonaniu 
  GO TO 9888 
  ukazuje się krótkie menu funkcji programu — jest on gotowy do użytku. Oto jego możliwości:
  1 — POLICZ P,0
  Komputer oblicza liczbę linii zawartych pomiędzy numerami P i O włącznie.
  2 — PRZENUMERUJ P, O, N, K
  Przenumerowanie fragmentu programu zawartego między liniami P i O. Pierwsza linia fragmentu otrzymuje nowy numer N, zaś numeracja odbywa się z krokiem K. Nie są zmieniane parametry odwołań GO TO i GO SUB.
  3 — PRZESUŃ P, O, N 
  Fragment programu pomiędzy liniami P i O otrzymuje numery zwiększone o N (N może być ujemne).
  4 — ZNAJDŹ X, P, O 
  Wyszukanie wszystkich fragmentów tekstu X w liniach programu pomiędzy P i O.
  5 — ZAMIEŃ X = Y, P, O
  Zamiana wszystkich występujących pomiędzy liniami P i O fragmentów tekstu X na tekst Y. Zarówno X, jak i Y mogą mieć do 10 znaków długości — pozostałe znaki są ignorowane.
  6 — STOP 
  Powrót do BASIC-a.
   

  Autor listingu: Grzegorz Waligórski

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  3
  Listing skorygowany - prawdopodobnie zawiera błędy, uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie, wymaga jednak poprawek kosmetycznych
 • Pożyczone Litery

  Wiele gier zadziwia nas swoim wymyślnym liternictwem. Czcionka pogrubiona, pochyła, „komputerowa”, gotyk lub cyrylica, umieszczone na ekranie sprawiają, że strona graficzna programu zyskuje bardzo wiele w oczach użytkownika.

   
  Jak zapewne wiadomo większości posiadaczy ZX SPECTRUM, cały zestaw znaków (96 liter) tego komputera można zastąpić nowym zestawem, zaprojektowanym przez użytkownika. Litery jakie widzimy na ekranie zaraz po włączeniu komputera, są pobierane z generatora znaków, który znajduje się pod adresem 15616 i zajmuje 768 bajtów (96 * 8 bajtów). Adres pierwszej komórki generatora obliczany jest przez komputer na podstawie zawartości zmiennej systemowej CHARS (komórki o adresach 23606 i 23607), wg wzoru:
  ADRES = (PEEK 23607)*256 + (PEEK 23606) + 256
  Zmieniając więc zawartość zmiennej, zmieniamy zarazem adres, spod którego pobierane są kształty znaków. Oczywiście nie wystarczy zmienić samego adresu, należy jeszcze pod nim umieścić dane o kształcie nowego zestawu liter. O tym, ze projektowanie liter to długa i żmudna praca, nie trzeba chyba nikogo przekonywać i właśnie dlatego proponuję ułatwienie tego zadania przez wyciągnięcie interesującego kroju pisma z gotowych programów, aby móc go wykorzystać do własnych celów. Sposób jest prosty. Najpierw jednak należy wpisać i zapamiętać na taśmie zamieszczony obok program CZCIONKA

  Autor listingu: Michał Szuniewicz

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Śledzenie Pracy Programu

  Pomysł na napisanie tego programu zaczerpnąłem z pakietu procedur maszynowych pod nazwa SUPERCODE.

  Krótki program w języku wewnętrznym mikroprocesora Z80 informuje, która instrukcja i w której linii jest aktualnie wykonywana. Informacja ta znajduje się na ekranie w drugiej linii od dołu. W trybie bezpośrednim znajduje się tam numer ostatniej wykonanej instrukcji, lub po CLS, napis postaci „q534:1 „. Wynika to z pewnej niedokładności programu. Zaburzenia mogą wystąpić także podczas wpisywania linii zajmujących więcej, niż jeden wiersz. Program wykorzystuje system przerwań maskowalnych mikroprocesora. Początek procedury obsługują cej przerwania jest pod adresem 56797 (221 +256+221 =56979) i wartość 221 wpisana jest w pamięć zapełniając całą stronicę o numerze 222. Numer stronicy wpisany jest do wektora przerwań za pośrednictwem akumulatora, po czym ustawiany jest wektoryzowany tryb obsługi przerwań. Czynności te wykonuje procedura zawarta od adresu 56640. W pamięć znajduje się także procedura przełączająca tryb przerwań na normalny — jest ona umieszczona od adresu 56812.
  Z uwagi na dość dużą szybkość wykonywania programu w BASIC—u i idące za tym trudności z odczytaniem bieżącej linii, instrukcją POKE 56777,n można zmniejszyć szybkość wykonywania programu. Zmienna n może przyjmować wartości 1+255, lecz nie zalecam podawania jej jako większej od 100. Początkowo jest ona równa jeden.
  Na koniec jeszcze ciekawostka. Skąd komputer wie, która instrukcja jest właśnie wykonywana? Odczytuje to ze zmiennych systemowych PPC (23621) i SUBPPC (23623). PPC to numer wykonywanej linii programu, a SUBPPC — numer instrukcji w wierszu o numerze zawartym w PPC.
   

  Autor listingu: Marcin Przasnyski

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  0
  Listing niesprawdzony - świeżo po OCR lub przepisaniu
 • Częstosciomierz

  Program przeznaczony na ZX Spectrum tworzy dwuzakresowy częstościomierz mierzący w zakresie od 0-t-15 kHz i od 5^-50 kHz. Dokładność pomiaru w zakresie niższym jest równa ± 0,5 Hz tak, że ostatnia wyświetlana cyfra jest prawdziwa (1 Hz). Częstościomierz do pracy nie wymaga dodatkowych układów, wystarczy wpisać i uruchomić program. Po podaniu mierzonego sygnału na wejście EAR lub MIC na ekranie pojawi się wartość częstotliwości w Hz lub kHz. Dokładny częstościomierz w zakresie akustycznym jest przydatny do rozmaitych prac np.: kalibrowania generatorów akustycznych, strojenie filtrów, badanie pasma częstotliwościowego układów akustycznych itp.
  SPOSÓB URUCHAMIANIA
  Przed przystąpieniem do wpisania programu warto wprowadzić POKE 23609,40 (BEEP KLAWIATURY), co pomaga uniknąć pomyłek. Po wpisaniu programu wg listingu należy go uruchomić rozkazem RUN. Na ekranie pojawia się napis „CZEKAJ” i komputer sprawdza poprawność wprowadzania wartości w instrukcjach DATA. Jeżeli po chwili pojawi się napis ERROR należy skontrolować zawartość DATA. Gdy program jest wprowadzony bezbłędnie komputer zaczyna mierzyć częstotliwość i na ekranie pojawia się płyta czołowa naszego „przyrządu”.
  Opcja trzecia służy do kalibracji częstościomierza w przypadku gdyby jego własny generator miał odchylenia od częstotliwości wzorcowej. Wprowadzenie nowej wartości współczynnika powoduje „dostrojenie” wskazań częstościomierza do właściwej wartości.
  Prawidłowy pomiar ma miejsce, gdy kolejne następujące po sobie odczyty, są stabilne tzn. nie różnią się. Częstotliwość mierzona powinna być czystym tonem o dowolnym kształcie, jednak najkorzystniejsze są przebiegi symetryczne tzn.: sinus, trójkąt, prostokąt.
  Program „CZĘSTOŚCIOMIERZ” dedykuję przede wszystkim radioamatorom, dla których może on być wzbogaceniem pracowni o dokładny przyrząd pomiarowy za cenę ręcznego wprowadzenia programu do pamięci komputera.
   

  Autor listingu: Krzysztof Kuc

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Pogaduszki -

  Robert Witt z Gdańska przysłał do rubryki "Sam programuję" program dydaktyczny "Pogaduszka". Robert wykorzystał elementy "Rozmówki" publikowanej w jednym z zeszłorocznych numerów "Bajtka", uzupełnił własnymi pomysłami i w efekcie powstała bardzo ciekawa i kształcąca zabawa. Program został napisany na mikrokomputerze Amstrad

  Autor listingu: Robert Witt

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Locomotive Basic

  Stan listingu:

  0
  Listing niesprawdzony - świeżo po OCR lub przepisaniu
 • Edytor Znaków Graficznych

  Prezentowany program umożliwia szybkie zaprojektowanie zestawu 96 znaków o kodach ASCII 32 do 127 i znaków graficznych użytkownika.
  Po uruchomieniu programu przez RUN należy odczekać chwilę, aż w odpowiednim obszarze RAM umieszczone zostaną procedury maszynowe. Następnie pojawi się pytanie czy wczytać dane z taśmy magnetofonowej, a później plansza prezentująca poprawiany zestaw znaków i ich odpowiedniki w kodzie ASCII, menu oraz edytowany znak w wielkości naturalnej i powiększony 8 razy. W programie możliwa jest realizacja kilkunastu funkcji wybieranych naciśnięciem odpowiedniego klawisza.
   

  Autor listingu: Janusz Jamroch

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Elektron w studni

  Jak poznać problemy mechaniki kwantowej, mechanizm absorpcji i emisji światła, linie widmowe, strukturę energetyczno-przestrzenną atomu wodoru, nie zasypiając nad podręcznikiem fizyki? Wystarczy uważnie wpisać do komputera poniższy program.

  Autor listingu: Michał Małachowski

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  3
  Listing skorygowany - prawdopodobnie zawiera błędy, uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie, wymaga jednak poprawek kosmetycznych
 • Wisielec Mikrusek

  Kto z nas nie grał w "wisielca" (niektórzy pewnie nawet na lekcjach — bardzo nieładnie!). A może jednak ktoś nie grał? Na wszelki wypadek wyjaśniam zasady. Jedna osoba wymyśla wyraz, druga stara się go odgadnąć podając kolejno litery. Każdy błąd to kolejny element... szubienicy. Brr, okropność!
  Joanna Marciniak z Warszawy (lat 11) przysłała na nasz Konkurs komputerową wersję tej gry na ZX Spectrum. Jest to gra dla dwóch osób; jedna wprowadza wyraz, druga zgaduje. Wydaje mi się, że warto uzupełnić ten program o możliwość gry z komputerem. Trzeba bylko wprowadzić pewną liczbę słów, z których byłby losowany szukany wyraz. Spróbujcie zrobić to sami.

  Autor listingu: Joanna Marciniak

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Fotografia

  Użytkownikom komputerów SPECTRUM, którzy przeważnie nie posiadają kamer cyfrowych lub optycznych czytników proponujemy program. który umożliwia przetwarzanie zdjęć. Oczywiście rolę czytnika w tym wypadku przejmuje człowiek. Wybrane zdjęcie powinno być jak największe i zawierać mało drobnych szczegółów. Najlepiej jeśli jest to zdjęcie czarno-białe. Należy je podzielić na kwadraty (program przyjmuje zdjęcia o szerokości do 64 i wysokości do 42 kwadratów.

  Analizując zdjęcie należy decydować jaki stopień szarości (cień) przyznać kolejnym kwadratom. Program pozwala na użycie 7 cieni (od czarnego do białego).

  Rysowanie poszczególnych kwadratów na ekranie odbywa się na zasadzie wyświetlania znaków graficznych (ang. UDG). Jeden kwadrat stanowi matrycę o wymiarze 4x4 punkty. Liczba i rozłożenie zapalonych punktów w tej matrycy decyduje o odcieniu danego kwadratu. Po uruchomieniu programu, na ekranie wyświetlane jest menu z szeregiem opcji.

  Autor listingu: Michał Szuniewicz

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Tenis - Mikrusek

  Program Szymona Herera (lat 11) z Warszawy. Program wzorowany jest na jeszcze niedawno bardzo popularnych grach telewizyjnych i polega na odbijaniu piłki od ścianki Pomysł nie jest więc nowy, ale realizacja bardzo ciekawa. Gratuluję!

  Autor listingu: Szymon Herera

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  3
  Listing skorygowany - prawdopodobnie zawiera błędy, uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie, wymaga jednak poprawek kosmetycznych
 • Użyteczny Hazard

  Grę w orła i reszkę odnaleźć można bez trudu w symulacjach metodami Monte Carlo, czy też w wielu problemach fizyki statystycznej, w tym np. fizyki statystycznej magnetyków. Krótko mówiąc: wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z tzw. schematem do świadczeń Bernoulliego.
  Aby lepiej zrozumieć, na czym polega ta konstrukcja, uruchom program, którego listing przedstawiono na rys. 1. Po wprowadzeniu np. cyfry 0 komputer rozpoczyna wyświetlanie strzałek, przy czym prawdopodobieństwo elementarne tego, że pojedyncza strzałka jest skierowana do góry wynosi p. Inaczej mówiąc, aby narysować pojedynczą strzałkę komputer losuje najpierw liczbę pseudolosowg RND z przedziału 0,1. Jeżeli liczba ta jest mniejsza od p, wówczas komputer rysuje strzałkę skierowaną do góry (ewentualnie żeton czarny), w przeciwnym razie strzałkę skierowaną w doł ekranu (ewentualnie żeton biały).

  Autor listingu: dr hab. Ryszard Kutner

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  3
  Listing skorygowany - prawdopodobnie zawiera błędy, uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie, wymaga jednak poprawek kosmetycznych
 • Projektor Filmowy

  Od pewnego czasu interesowała mnie możliwość realizacji filmów animowanych na komputerze tak prostym, jak Spectrum. Niniejszy pro-gram jest efektem tych poszukiwań. W poszukiwaniu rozwiązania zabrałem się do obliczeń. Ile obrazów możemy pomieścić w 48 KB RAM? To proste: pamięć obrazu zajmuje 6912 bajtów; BASIC daje użytkownikowi nieco ponad 40 KB. Daje to w sumie 6 „ekranów" plus jeden w swoim zwykłym miejscu — pod adresem 16384. Razem siedem kadrów filmu, z których każdy zajmuje cały ekran. Gdybyśmy jednak wykorzystywali jako klatkę filmu tylko część ekranu ...Pytanie, jak ową część ekranu wybrać staje się proste po przyjrzeniu się strukturze odwzorowania obrazu w pamięci. Mianowicie z 6912 bajtów równo 6 KB zajmuje rysunek, reszta — to kolor atrybuty obrazu. Z kolei pamięć rysunku podzielona jest na 3 sektory po 2 KB. Widać je wyraźnie podczas wczytywania obrazków z magnetofonu. Zrezygnowałem z koloru i odrzuciłem dwa sektory ekranu, zamierzając w charakterze klatki filmu wykorzystać tylko środkowy. W ten sposób da się pomieścić 16 kadrów w 32 KB, przy czym pozostaje jeszcze dość miejsca na ewentualną rozbudowę programu oraz swoboda w wykorzystywaniu ekranu poza „projekcją". 16 kadrów umieściłem w górnych 32 KB pamięci, nazywając je kolejnymi literami alfabetu (a..p). Zadanie przepisania zawartości kadru na ekran pełni krótka procedura w języku maszynowym. Zainteresowanych jej działaniem odsyłam do artykułu „jak schować obrazek" z „Bajtka" nr 8/86. Kodu maszynowego użyłem oczywiście przez konieczność maksymalnego przyspieszenia działania procedury. Funkcje programu wywoływane są przy pomocy menu ukazującego się w dwóch dolnych liniach ekranu.

  Autor listingu: Marcin Waligórski

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  2
  Listing skorygowany - zawiera błędy, uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie, jednak z organiczoną funkcjonalnością
 • Bzzz

  Program „BZZZ” jest wersja znanej gry „Light CYCLE”. Dla tych, którzy jej nie znają — w skrócie zasady gry.

  Przeznaczona jest ona w zasadzie dla dwóch osób, choć jedną z nich, a nawet obydwie, może zastąpić komputer. Każdy z graczy steruje punktem, przepraszam wspaniałym, transgalaktycznym światłolotem, który poruszając się zostawia za sobą ślad (oczywiście smugę światła z fotonowego silnika). Celem każdego z graczy jest jak najdłuższe unikanie zderzenia ze śladem własnym, śladem pozostawionym przez przeciwnika, brzegiem ekranu i poławiającymi się od czasu do czasu „przeszkadzajkami” oraz utrudnianie tego samego przeciwnikowi poprzez zajeżdżanie mu drogi, spychanie na brzeg ekranu czy zamykanie w małych obszarach. Począwszy od startu rośnie stawka, która przypada zwycięzcy, tzn. graczowi, który zdołał dłużej uniknąć zderzenia.
  Gra kończy się, gdy jeden z graczy uzyska 1000 punktów. Sterowanie odbywa się z klawiatury: dla gracza pierwszego są to klawisze „Z”, „X”, „Q”, „A”, a dla drugiego klawisze „M”, „Symbol Shift”, „P” i „ENTER”. Na początku każdej gry trzeba określić ilu graczy weźmie w niej udział, prędkość poruszania się punktów oraz włączyć lub wyłączyć dźwięk.
  Gra „BZZZZ” (nazwa pochodzi od dźwięku wydawanego przez silniki kosmolotów) jest jeszcze mniej skomplikowana niż „Jumping Jack”, ale moim zdaniem bardziej wciągająca. (Pod warunkiem, że grają dwie osoby, ponieważ komputer nie jest zbyt ciekawym partnerem).
  Jeżeli nie posiadasz „LIGHT CYCLE” a zainteresował Cię opis „BZZZZ”, pierwsze co musisz zrobić, to wprowadzić do komputera „Program 2” i nagrać go na taśmę instrukcjami:
  LET a$ = CHR$ 22 + CHR$ 1 + CHR$0 + „BZZZZ” + CHR$ 6: SAVE a$ LINE 10
  Wprowadź teraz do komputera (usuwając część właśnie nagraną na taśmę) „Program 3” i uruchom go instrukcją RUN. Będziesz teraz pytany 90 razy o linijki kodu maszynowego w zapisie heksadecymalnym (szesnastkowym), który umieszczony jest w „Programie 1”. Każda linijka składa się z 28 znaków, z których pierwsze 24 to 12 bajtów programu, a ostatnie 4 to suma kontrolna (suma 12 bajtów w jednej linijce), która umożliwia wykrycie błędów.
  Po wprowadzeniu całości właściwy program nagrywany jest automatycznie za już umieszczoną na taśmie częścią „BZZZZ”.

  Autor listingu: Wojtek

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Trzy Wymiary Pascala

  Oto prosty program na ZX-Spectrum rysujący trójwymiarowy obraz funkcji dwóch zmiennych. Programu takiego poszukiwałem od dawna, chcąc na prowadzonych przeze mnie zajęciach pokazać studentom pewne rzeczy w sposób jak najbardziej obrazowy.

  Autor listingu: Wojciech Stanisz

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Pascal

  Stan listingu:

  0
  Listing niesprawdzony - świeżo po OCR lub przepisaniu
 • Zgadywanka

  Jeżeli mamy pod ręką jakiś komputer, ot zwykłe Spectrum czy Commodore, to możemy zaprezentować "Inteligentną maszynę" mądrzejszą od niejednego z nas. To nie dowcip! Któż z nas potrafi w sześciu pytaniach zgadnąć np. państwo europejskie, które sobie pomyślałem, jeżeli na zadawane mi pytania odpowiadam tylko "tak" lub "nie"? A komputer potrafi. Dziele się to tak: uruchamiamy komputer i wprowadzamy program. Maszyna proponuje "Pomyślcie sobie jakieś państwo europejskie". Porozumiewając się na migi, aby komputer nie mógł podsłuchać, decydujemy się np. na Francje. Teraz komputer zadaje pytania. Po kilku zaczyna być widoczne, że maszyna już coś podejrzewa, że już chyba wie, a tylko sprawdza naszą wiedzę. W końcu ostatnie pytanie: "Czy tym państwem jest Francja?" Dobra - mówimy sobie - to było łatwe. Spróbujmy Islandię - zgadł, San Marino - też zgadł. W dodatku za każdym razem pytał o coś innego, więc chyba rzeczywiście myśli.

  Autor listingu: Leszek Rudak

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: BASIC

  Stan listingu:

  2
  Listing skorygowany - zawiera błędy, uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie, jednak z organiczoną funkcjonalnością
 • Karuzela

  Obrazki przypominają dobrze znane efekty działania programu VU-3D, stworzył je jednak programik w skondensowanej wersji mieszczącej się w 40 wierszach języka BASIC. Jego najbardziej szokującej możliwości nie sposób jednak przedstawić w statycznej ilustracji: bryły te są... ruchome. Obracają się wokół swej pionowej osi w tempie ok. 40 obrotów na minutę! Powstaje złudzenie ruchu nie gorsze niż przy oglądaniu TV. Jest to oczywiście możliwe tylko dzięki ich wysokiej symetrii, gdyż cały ruch jest wynikiem złożenia tylko sześciu ekranów, jakie mieści pamięć ZX Spectrum.

  Autor listingu: brak

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: BASIC

  Stan listingu:

  3
  Listing skorygowany - prawdopodobnie zawiera błędy, uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie, wymaga jednak poprawek kosmetycznych
 • Kardioidy

  Program ten kreśli miły dla oka wzór, złożony z odbitych symetrycznie krzywych, zwanych kardioidami.
  Krzywe te opisane są równaniem parametrycznym:
  x = y*(1 -cos(k))*cos(k)
  y = r*(1 -cos(k))*sin(k)
  gdzie 0 <= k <= 2n
  Geometrycznie krzywa ta może być interpretowana jako droga punktu okręgu, toczącego się (zewnętrznie) po okręgu o tym samym promieniu.
  Rysunek kreśli się długo, co spowodowane jest powolnym obliczaniem wartości funkcji trygonometrycznych przez Spectrum — aż czterech w każdym kroku algorytmu.
  Zmienna "Rozdzielczość" określa dokładność tworzonego rysunku. "Promień" jest proporcjonalny do jego wielkości, zaś "Gęstość" wyznacza ilość krzywych, składających się na jedną połowę wzoru.
  Wykreślenie jednego rysunku nie jest jednak kresem możliwości naszego programu (inaczej niewielki byłby z niego pożytek). Zmieniając równania parametryczne krzywych — np. znaki + na -, funkcje SIN i COS oraz parametry K i R — możemy uzyskać cały szereg nowych, interesujących deseni.
   

  Autor listingu: M.W.

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • ALGEBRAF

  Dziś proponujemy doskonalenie się w arytmetyce przy zabawie spopularyzowanej przed laty przez tygodnik ITD - krzyżówce arytmetycznej, czyli algebrafie.
  Zasady gry są proste: trzeba odgadnąć 9 cyfr (dokładniej: liczb jednocyfrowych), które należy wpisać w diagram w taki sposób, by powstało sześć wyrażeń arytmetycznych (trzy pionowo i trzy poziomo) o podanych wartościach. W wyrażeniach zachowano normalną kolejność działań: mnożenie zawsze wykonuje się przed dodawaniem lub dejmowaniem.
  Algebraf może mieć więcej niż jedno poprawne rozwiązanie: układ sześciu równań z dziewięcioma niewiadomymi może mieć ich nieskończenie wiele, gdy jednak dopuszczamy tylko rozwiązania w liczbach całkowitych (czyli, jak powiedziałby matematyk, rozważamy tzw. równanie diofantyczne) rozwiązań nie bywa więcej niż trzy. Program akceptuje oczywiście każde poprawne rozwiązanie, także różne od proponowanego przez komputer.

  Autor listingu: bd

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  3
  Listing skorygowany - prawdopodobnie zawiera błędy, uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie, wymaga jednak poprawek kosmetycznych
 • Życzenia od Komputera

  Popatrzcie na ten maleńki program. Wiecie już jaki będzie efekt jego działania? Jeśli nie, to koniecznie go wpiszcie i przekonajcie się sami. Cała tajemnica jest oczywiście ukryta w linii 20. Spróbujcie  odgadnąć  co ukrywa się W komórce pamięci o numerze 23606. Jeśli się to wam nie uda, zaglądnijcie do podręczników obsługi Spectrum lub też do poprzednich numerów „Bajtka". .

  Autor listingu: brak danych

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Strażnik Banku

  Po długiej podróży dotarłeś do Gun City. Celem wędrówki było zdobycie pracy i szczęśliwym trafem tutejszy bank pilnie potrzebował strażnika. Otrzymałeś służbowego colta i usiadłeś sobie w kacie pilnie bacząc na to kto wchodzi. Drzwi się otwierają i... wchodzi jakaś dama pragnąc wpłacić swoje oszczędności.
  Przez drugie drzwi znienacka usiłuje wtargnąć jakiś oprych. Wyciąga pistolet ale ty jesteś szybszy. Nagle w drugich drzwiach ukazuje się żądny krwi bladych twarzy indianin, ale już po chwili jego duch wędruje do Manitou. Znowu byłeś lepszy. I znowu ktoś otwiera drzwi. Strzelasz bez zastanowienia i Bogu ducha winny farmer wita się ze Św. Piotrem Lecz na szczęście tutejszy szeryf jest pobłażliwy i zawsze mówi: „do trzech razy sztuka". Ktoś wchodzi. Teraz uważnie go oglądasz. Błąd! Jego słów - „Jestem szybszy!" słuchasz już w towarzystwie świętego Piotra.
  Tak, szanowny czytelniku, może wyglądać i twoja historia jeśli zadasz sobie trud i mozolnie „wstukasz" poniższy program do Twojego Spectrum. Teraz dam Ci kilka praktycznych wskazówek. Duże litery w cudzysłowach w liniach 70-410 należy wprowadzać w trybie graficznym, tzn. C.SHIFT + 9. Wówczas na ekranie otrzymamy kursor "G". Powrót do normalnego kursora odbywa się analogicznie. Można zmienić wartość punktacji przez zamianę w linii 4020 wartości 100 na taką jaka Ci będzie odpowiadała. Możesz efekt strzału zaczerpnąć z 1go numeru nowego Bajtka. Możesz robić z tym programem co tylko Ci się podoba, bowiem żadne prawa autorskie nie są zastrzeżone. Acha, jeszcze dla ułatwienia dodam, że im wyższą liczbę podasz przy pytaniu o stopień utrudnienia, tym łatwiej będzie Ci się grało. Radził bym jednak nie przesadzać, gdyż przy b. wysokiej liczbie program staje się powolny i po prostu nudny.
  Sterowanie odbywa się klawiszami 1,2,3; klawisz 1 odpowiada pierwszym drzwiom od lewej itd.
  Dobrego refleksu!

  Autor listingu: Grzegorz Zatryb

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  3
  Listing skorygowany - prawdopodobnie zawiera błędy, uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie, wymaga jednak poprawek kosmetycznych
 • Renumeracja

  Przedstawiam program ZX-Spectrum, służący do automatycznej renumeracji linii. Z wielu innych programów tego typu wyróżnia go: szybkość działania,początek renumeracji rozpoczyna się od linii wskazywanej przez kursor programowy (co go różni od innych tego typu programów) — bardzo przydatne, wartość skoku linii może mieć dowolną liczbę i jest relokowalny...

  Autor listingu: Andrzej Dziarnowski

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Wykres

  Program „Wykres” służy do przedstawiania danych liczbowych w postaci pseudotrójwymiarowych słupków. Na początku program pyta się o tytuł wykresu. Można wpisać dowolny tekst, jednak tylko pierwsze 32 znaki będą przyjęte. Następnie program pyta się o rodzaj skalowania. Jeśli wybrane zostanie skalowanie automatyczne wówczas wykres będzie skalowany według największego słupka, jeśli nie — program spyta o wartość według której odbędzie się skalowanie.

  Autor listingu: Michał Szuniewicz

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  3
  Listing skorygowany - prawdopodobnie zawiera błędy, uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie, wymaga jednak poprawek kosmetycznych
 • Test na jasnowidzenie

  Program ten jest adresowany do wszystkich, którzy mniej lub bardziej na poważnie biorą zjawiska spostrzegania pozazmysłowego. Pozwala na przetestowanie możliwości w tym zakresie. Nie należy tego brać na serio, gdyż nikt jeszcze nie stwierdził czy komputerowi można czytać w „myślach”.

  Autor listingu: Grzegorz Zatryb

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Program Katalog

  Przy pomocy programu „KATALOG” możemy prosto i bez wysiłku utworzyć wykaz posiadanych programów łącznie z określeniem typu programu (np. BASIC, kod maszynowy, dane), długości i linii od której program startuje. Odczytane z taśmy magnetofonowej nagłówki programów uzupełniamy numerami licznika magnetofonowego, które pozwolą nam na szybkie odnalezienie szukanego tytułu. Wybierając odpowiednie funkcje programu możemy dokonać weryfi kacji tytułów na ekranie lub wydrukować cały spis na drukarce. Program korzysta z instrukcji LPRINT tak jak dla drukarki ZX PRINTER lub SEIKOSHA GP 50. Mając do dyspozycji inną drukarkę należy dołączyć do programu „KATALOG” program jej obsługi, umożliwiający korzystanie z tej instrukcji. Należy przy tym pamiętać o obszarach pamięci mikrokomputera zajętych przez kod maszynowy.

  Autor listingu: Konrad Fedyna, Zygmunt Wereszczyński, Andrzej Ciepliński

  Listing nadesłał: [email protected]

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  0
  Listing niesprawdzony - świeżo po OCR lub przepisaniu
 • Pióro świetlne - program obsługi

  Przykładową realizację programową obsługi pióra, umożliwiającą wybór zaprogramowanych opcji, przedstawiono na wydruku. Pozwala on wykorzystać pióro świetlne wzorując się na popularnej „myszy”. Podstawową część programu stanowią linie od 9000 do 9120. W części tej ładowany jest kod maszynowy obsługujący port 254, do którego podłączone jest pióro i obliczający, w którym z 21 wierszy na ekranie jest umieszczone. Numer zdekodowanego wiersza znajduje się w zmiennej „a” (linia 100). Wykorzystanie informacji tam zawartej jest już proste lecz wymaga pomysłowości i inwencji od piszącego program. Linie programu od 10 do 140 prezentują sposób realizacji trzech przykładowych procedur wybieranych piórem świetlnym. Linia 9999 pozwala zapisać program na taśmie magnetofonowej umożliwiając jego autostart po ponownym wczytaniu do mikrokomputera.

  Autor listingu: Konrad Fedyna, Zygmunt Wereszczyński

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Pierwszy Polski Kompilator Na Spectrum

  Kompilator TOBOS-FP (TOruń BOrkowski Skaba) jest, o ile nam wiadomo, pierwszym całkowicie opracowanym w Polsce kompilatorem zmiennopozycyjnym dla mikrokomputera ZX "Spectrum". Biorąc pod uwagę szybkość działania, zgodność z interpreterem BASICA na ZX "Spectrum" oraz szeroko rozumiana prostotę użycia przewyższa on znane kompilatory produkcji zachodniej takie, jak FP48K-V1.7 czy BLAST.

  Autor listingu: Wojciech Skaba,Jerzy Borkowski

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Zapis obrazu za ramtop

  W niektórych grach stosuje się bardzo efektowny sposób rysowania grafiki na ekranie podczas ładowania. Nie powstaje ona linia po linii, lecz ukazuje się na ekranie momentalnie, już pokolorowany. Więksi znawcy komputera mówią wtedy, że "SCREEN wyszedł zza RAMTOPU".

  Autor listingu: Marcin Przasnyski

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Tajemniczy Zamek

  Widzieliście grę pod tytułem Hobbit? Jeśli nie, to możecie przeczytać o niej w drugim numerze „Bajtka" z tego roku. Takie gry nazywa się najczęściej angielskim słowem „adventure" czyli przygodowe. Zasada jest tu zupełnie inna niż w grach z rodzaju „bij zabij" czy „łap i uciekaj". Małpia zręczność i refleks nie są potrzebne. Należy za to trochę ruszyć głową. Najczęściej gry przygodowe nie posiadają prawie wcale grafiki. Na ekranie ukazują się opisy kolejnych sytuacji. Do ciebie należy zna-ezienie z nich wyjścia. Sukces polega na odkryciu toku postępowania, który prowadzi do wypełnienia postawionego przed tobą zadania. Wydaje się, że tego rodzaju programy muszą być bardzo złożone. Niektóre z nich rzeczywiście zajmują po kilkadziesiąt kilobajtów. Można jednak dla zabawy spróbować napisać własną, prostą grę przygodową. Oczywiście jak zawsze najważniejszy jest pomysł. Resztę można zrobić za pomocą czterech instrukcji — PRINT, INPUT. IF..THEN... i GOTO

  Autor listingu: Roman 'Romek' Poznański

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Mikrokomputer współautorem gier

  Program na ZX Spectrum symuluje 10000 rzutów kostką wybraną według określonej strategii i wygenerowanej planszy gry. Jeden eksperyment symulujący 10000 rzutów według wybranej strategii trwa ok. 25 minut.

  Autor listingu: Jan Rojewski,Michał Stajszczak

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Screen Saver
  Konieczności oszczędzania monitora nie trzeba chyba wyjaśniać nikomu. Świecący godzinami na biało ekran (bardzo częste zjawisko wśród posiadaczy Spectrum), któregoś dnia przestanie świecić na biało, bo wypali się luminofor(...) Ideą działania wygaszacza jest wygenerowanie ciemnego obrazu po wykryciu faktu, ze przez dłuższy czas (np. 5 minut) użytkownik nie korzysta z komputera. Z chwilą naciśnięcia klawisza lub poruszenia myszki, obraz powraca do stanu początkowego; dzięki temu wygaszacz nie utrudnia pracy(...) Program z listingu spełnia powyższe założenia, a nawet potrafi trochę więcej. Przede wszystkim reaguje na naciśnięcie dowolnego klawisza (także shiftóW) oraz na poruszenie joystickiem, podłączonym do portu Kempston Zawartość obrazu jest przechowywana w sposób maksymalnie oszczędny. Ponieważ cała pamięć obrazu zajmuje aż 6912 bajtów, nie można buforować całej treści - zabierałoby to zbyt wiele pamięci.

  Autor listingu: Jacek Trojański

  Listing nadesłał: Gelip

  Język programu: brak danych

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Saper
  Po ukazaniu się w Bajtku 8-9/93 programu „Saper" dla komputera Amstrad, otrzymaliśmy sporo listów z zapytaniem, czy taki program istnieje na Spectrum. Odpowiedź jest jak zwykłe prosta: nawet jeśli takiego programu nie ma, to można go napisać(...) Większość czytelników, którzy zetknęli się z systemem MS Windows, znają prostą grę pod nazwą Minesweeper. Chodzi w niej o to, by zlokalizować na określonym polu wszystkie ukryte miny.

  Autor listingu: Jacek Trojański

  Listing nadesłał: Gelip

  Język programu: brak danych

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Kostka Ciężarka

  Kilka lat temu wszyscy się bawili kostką Rubika, a mój brat cioteczny nawet wygrał konkurs na szybkość jej układania w Teleranku (...) Taki jesteś mądrala? To dzisiaj mam dla Ciebie kostkę Ciężarka, zobaczymy jak dasz sobie radę. Zadanie jest bardzo proste - za pomocą pięciu możliwych przesunięć należy ułożyć układankę - czyli napis opiewający cudowność Bajtka i deklarujący wierność temu tytułowi... Uwagi: Pierwotny listing był przeznaczony na IBM PC (Marek Ciężarek), Gelip przepisał go na ZX Spectrum, dodając obsługę kursora (Kempston)

  Autor listingu: Marcin Borkowski pps. Marek Ciężarek, Gelip

  Listing nadesłał: Gelip

  Język programu: brak danych

  Stan listingu:

  5
  Listing wzbogacony - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie, przepisujący listing wzbogacił go o swoje rozwiązania
 • Tetris

  Do tej gry nie napisano żadnej wymyślnej legendy. Co więcej, nie ma jej w ogóle. Dlatego wolni od spojrzeń całej ludzkości możemy oddawać się tej grze bez sensu... Obok zamieszczamy listing tej gry na ZX Spectrum. Została ona okrojona z nieistotnych efektów i w 972 bajtach i 20 liniach Basica mieści się cały Tetris. Uwagi: Pierwotnie program ukazał się w numerze Bajtka 11/1989 autorstwa Michała Sobieszuka. Niestety listing był błędny i dopiero w numerze 03-04/1990 został podany poprawny zapis, jednak z innymi autorami.

  Autor listingu: Michał Sobieszuk,Maciej Pietraś,Marcin Przasnyski

  Listing nadesłał: Gelip

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Ochrona programów
  Przedstawiam sposób na włączenie Twoich programów do grupy tych nielicznych, które nie poddają się programom kopiującym. Proponowane zabezpieczenie, choć proste w swej idei, do złamania wymaga niezłe] znajomości kodu. maszynowego oraz zasad działania ROM-u. Jest więc całkowicie skuteczne wobec wszystkich tych, którzy bazują jedynie na programach kopiujących i co najwyżej potrafią obezwładniać proste blokady wmontowane w programy BASIC-owe. Na fachowców niestety nie ma żadnej rady. Tym można co najwyżej zabrać więcej czasu. Jest ich na szczęście (?) niewielu i na ogół mają ciekawsze zajęcia niż łamanie Twoich programów.

  Autor listingu: Andrzej Kadlof

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: brak danych

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Drążek sterowy
  Program pozwala na rysowanie na ekranie monitora dowolnych kształtów poprzez odpowiednie poruszanie drążkiem. Naciśnięcie przycisku dodatkowego powoduje zniknięcie rysującego punktu. Będzie się on poruszał nadal, tak jak dotychczas, a ukaże się w chwili zwolnienia przycisku.

  Autor listingu: Roman Poznański

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: brak danych

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Największa przyjemność
  Przedszkolaki podnieście bunt! Wystarczy przecież kilka minut KOMPUTER z groźnego i strzelającago przeciwnika stał się Waszym przyjacielem, który na przykład przeegzaminuje Waszą znajomość matematyki, będzie przy tym wyrozumiały dla popełnianych błędów i nigdy się nie zmęczy. Na początek powiem Wam jak można żądać od komputera, aby sprawdził, czy już umiecie dodawać dwie liczby, z których każda nie jest większa od 10.

  Autor listingu: ps. Marek

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: brak danych

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Budowa ZX Spectrum
  Trzy krótkie programy (a w zasadzie trzy linijki) ilustrujące artykuł (działanie ULA)

  Autor listingu: Krzysztof Kuryłowicz,Dariusz Madej

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: brak danych

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Pędzel i stos

  Przykładowy podprogram zamalowujący wraz z Program napisano w języku BASIC dla ZX Spectrum. W większości zastosowań praktycznych działanie programu w języku BASIC okaże się zbyt wolne. Radykalnym rozwiązaniem jest zastosowanie szybkiej procedury napisanej bezpośrednio w języku maszynowym. Procedura taka na użytek naszych Czytelników została opracowana. Aby umożliwić skorzystanie z niej także tym, którzy nie znają asemblera, przygotowano specjalny program ładujący w języku BASIC.

  Autor listingu: Roland Wacławek

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: brak danych

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Numeryczna metoda znajdowania wartości pierwiastków funkcjii
  Program nie tylko oblicza pierwiastki, ale również wykreśla funkcję w rozpatrywanym przedziale, zaznacza na wykresie położenie osi X i Y (liniami przerywanymi) oraz położenie znalezionych miejsc zerowych.

  Autor listingu: Tomasz Kostryński

  Listing nadesłał: Faust, Andys

  Język programu: brak danych

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Szansa

  Zapewne nie raz zdarzyło się Wam prosić rodziców o pieniążki na kupno różnych, niezbędnych rzeczy. Uzyskiwane odpowiedzi rzadko kiedy mogą nas usatysfakcjonować, sprowadzają się bowiem zazwyczaj do mniej lub bardziej eleganckiej odmowy. Zanim wreszcie wyprosimy potrzebną sumę, niepowtarzalna okazja ucieka, a w pamięci pozostaje jedynie obiecanka: „jak wygram w TOTO-LOTKA to ci dam.” Ciężko jest znaleźć na to jakąś skuteczną radę. ale być może przy pomocy ulubieńca całej rodziny — komputera, uda się nam odnieść pewne umiarkowane sukcesy. Zakradnijmy się więc do owej cudownej skrzynki i rozpocznijmy budowę programu, który może przekona Tatę o konieczności wpłace nia nam żądanej sumy bez czekania na wielką (a choćby i mniejszą) wygraną w TOTO-LOTKA.

  Autor listingu: ps. Marek

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  0
  Listing niesprawdzony - świeżo po OCR lub przepisaniu
 • FlowChart

  Nawet w przypadku stosunkowo prostych i krótkich listingów ich analiza "w pamięci" sprawia sporo kłopotów. I tu znowu przydaje się umiejętność przedstawiania algorytmów w postaci schematów blokowych. Narysowanie takiego schematu na podstawie programu zajmuje co prawda sporo czasu, lecz w gruncie rzeczy nie jest to praca wymagająca zbyt dużego wysiłku intelektualnego — a więc coś w sam raz dla komputera. Program, którego listę rozkazów przedstawiamy na następnej stronie, został napisany przez Briana Sidesa, na ZX Spectrum. Zawiera on zaledwie 52 linie i z powodzeniem zastępuje nas w tych pracochłonnych czynnościach. Oczywiście dotyczy to programów napisanych w BASIC–u.

  Autor listingu: Brian Sides, Roman Poznański

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  0
  Listing niesprawdzony - świeżo po OCR lub przepisaniu
 • Więcej ruchu

  Przypuszczam, że i Was denerwuje brak rucha na ekranie. A bez ruchu — wiadomo, nie można prawie w nic grać i znacznie szybciej nudzi się nam siedzenie przed telewizorem. Jedyna rada — rozruszać znaki na ekranie.

  Autor listingu: ps. Marek

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  0
  Listing niesprawdzony - świeżo po OCR lub przepisaniu
 • Choinka

  Wiemy już, z poprzedniego numeru BAJTKA, na jakiej zasadzie można uzyskać ruch wybranego przez nas znaku na ekranie telewizora. Przypomnę, że polega to na tak szybkiej, że niewidocznej dla oka, zmianie miejsca wydruku owego znaku. Jak pamiętacie, miejsce znaku literowego czy graficznego na ekranie opisane jest dwiema współrzędnymi: numer linii i numer kolumny. (Mówimy ciągle o działaniach na znakach - typu liter, przy grafice używającej punktów sprawy będą się miały nieco inaczej, chociaż zasada jest taka sama).

  Autor listingu: ps. Marek

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  0
  Listing niesprawdzony - świeżo po OCR lub przepisaniu
 • Grafika

  Prezentowany przykład wykazuje, jak interesujące efekty uzyskać można przy pomocy bardzo krótkich programów graficznych. W naszym przypadka są to zaledwie trzy linie. Zwróćcie uwagę na to, że wszystkie grafiki zostały narysowane w wyniku realizacji tego samego programu — zmieniły się jedynie parametry.

  Autor listingu: brak danych

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  0
  Listing niesprawdzony - świeżo po OCR lub przepisaniu
 • SPECTRUM i klakson (aka Dźwięki)

  Program przeznaczony jest dla użytkowników ZX Spectrum, którzy nie opanowali jeszcze języka maszynowego a chcieliby poeksperymentować z dźwiękiem na SPECTRUM. Poniższe programy maszynowe (umieszczone w DATA) można wykorzystać we własnych programach.

  Autor listingu: Krzysztof Bielewicz

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  0
  Listing niesprawdzony - świeżo po OCR lub przepisaniu
 • Efekt Magnetronowy

  Prezentowany program napisany na mikrokomputer ZX SPECTRUM stanowi ilustrację do ciekawego zjawiska fizycznego, zwanego efektem magnetronwym. Zrealizowany w formie zabawy ułatwia zrozumienie praw fizyki. Jeżeli cząsteczka o masie „m” i ładunku elektrycznym „e” wpadnie z prędkością „v” prostopadle w jednorodne pole magnetyczne „B” to tor jej ruchu zacznie się zakrzywiać. Gdy pole będzie wystarczająco duże, cząsteczka może zostać uwięziona w nim, gdyż będzie się stale poruszała po tym samym okręgu o promieniu „R” z częstotliwością kątową „w”. Płaszczyzna okręgu jest prostopadła do kierunku pola magnetycznego. Jest to właśnie efekt magnetronowy.

  Autor listingu: Tomasz Kostrzyński

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  0
  Listing niesprawdzony - świeżo po OCR lub przepisaniu
 • Powiększanie napisow

  Właśnie skończyłeś układać grę, która, jak sądzisz podbije światowe rynki. Brakuje w niej tylko jednego, wspaniałego obrazka, który uprzyjemniałby czas podczas ładowania programu. Dodatkowy problem stwarza fakt, że nie masz pióra świetlnego. Być może jedynym ratunkiem będzie w takim przypadku jeden z czterech poniższych programów. Wszystkie te programy służą do powiększania dowolnych napisów (również tych zawierających UDG). Tekst przeznaczony do powiększania drukowany jest w dolnej części ekranu, a następnie każdy jego punkt jest sprawdzany funkcją „POINT”, która bada stan tego punktu (1 — zamalowany, 0 — nie). Jeżeli „POINT” wynosi 1 w odpowiednim miejscu ekranu powstaje jego powiększona kopia, a następnie cała litera (znak) i napis.

  Autor listingu: brak danych

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  0
  Listing niesprawdzony - świeżo po OCR lub przepisaniu
 • W poszukiwaniu bliźniaka Ziemi

  W listopadowym numerze „Creative Computing” z zeszłego roku znalazł się artykuł H. Carlsona p.t. „W poszukiwaniu bliźniaka Ziemi”. Autor prezentuje program umożliwiający prosty sposób przebadania wielu układów planetarnych. Wybieramy masę gwiazdy, której układ chcemy zbadać. Program tworzy — w części losowo – typowy system planetarny dla tej gwiazdy, korzystając z obecnego rozumienia praw tworzenia się układów planetarnych (są one lepiej poznane dla gwiazd o masie Słońca – M = 1). Systemy tworzone dla gwiazd o innych masach są właściwie losowe. Promienie orbit wyznaczone są ze zmodyfikowanego prawa Titius–Bodego – promienie rosną średnio w postępie geometrycznym na zewnątrz od gwiazdy.

  Autor listingu: H. Carlson

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Liczydełko

  Dzisiaj coś dla leniuchów. Tych, którym nie chce się liczyć. Komputer Wam pomoże. Ale nie ma nic za darmo. Trzeba nauczyć się korzystać jeszcze z kilku instrukcji. Nasz program będzie dodawał, odejmował, mnożył i dzielił. A więc na początku komputer musi nas poinformować jaki mamy wybór.

  Autor listingu: Roman 'Romek' Poznański

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  0
  Listing niesprawdzony - świeżo po OCR lub przepisaniu
 • Sterowanie

  Na ekranie widzimy tor poruszającego się obiektu. Naszym zadaniem jest sterowanie stacją namierzającą obiekt tak, aby odchylenie między położeniem obiektu (linia ciągła) i namiarem (linia przerywana) było jak najmniejsze. Wartość odchylenia jest widoczna na ekranie i ponadto sygnalizowana wysokością tonu, od ciszy przy największych odchyleniach (tracimy kontakt z obiektem) poprzez wysoki ton przy dużych odchyleniach do niskiego tonu przy małych odchyleniach i najniższego przy pokrywaniu się obu torów.

  Autor listingu: Michał Szuniewicz

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  0
  Listing niesprawdzony - świeżo po OCR lub przepisaniu
 • Mapa

  Program generuje na podstawie liczb przypadkowych obraz przypominający mapę lub zdjęcie satelitarne. Rysowanie rozpoczyna się od punktu o współrzędnych 128,88. Współrzędne kolejnych punktów wybierane są na podstawie liczby przypadkowej generowanej przez funkcję RND. W zależności od tej liczby zmianie ulega współrzędna x lub y punktu zmniejszając się lub zwiększając o dwa. W ten sposób na ekranie powstaje obraz złożony jedynie z punktów o parzystych współrzędnych.

  Autor listingu: Michał Szuniewicz

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  0
  Listing niesprawdzony - świeżo po OCR lub przepisaniu
 • Kalendarz

  Ten program napisany w BASIC-u na SPECTRUM przydać się może każdemu — „Kalendarz” na każdy miesiąc do- wolnego roku naszego stulecia. Wystarczy podać nazwę miesiąca i rok, a na ekranie monitora pojawią się kolejne dni i tygodnie. Sprawdź, czy nie urodziłeś się w niedzielę, zobacz, w jaki dzień będą Twoje urodziny w roku 2000.

  Autor listingu: brak danych

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  0
  Listing niesprawdzony - świeżo po OCR lub przepisaniu
 • Mapa Polski

  Nie jest to program o finezyjnej konstrukcji; punkt po punkcie odwzorowuje granice naszego państwa. Możliwości graficzne mikrokomputera SPECTRUM nie są duże — stąd każdy rysunek „przędzie się” mozolnie. Cierpliwych zachęcamy do wspólnej pracy. Może razem uda nam się przygotować komputerową mapę Polski, na której zaznaczycie miejscowości, w których działają kluby komputerowe.

  Autor listingu: brak danych

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  0
  Listing niesprawdzony - świeżo po OCR lub przepisaniu
 • Wykres Funkcji

  Program rysuje wykresy wartości zadanych wyrażeń algebraicznych w określonym zakresie wartości i przedziale zmienności argumentu x. Wprowadzane wyrażenia mogą być dowolnymi wyrażeniami algebraicznymi złożonymi z operatorów arytmetycznych, stałych, zmiennej x, arytmetycznych funkcji standardowych dostępnych w BASIC-u na SPECTRUM.

  Autor listingu: brak danych

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  0
  Listing niesprawdzony - świeżo po OCR lub przepisaniu
 • Wyścigi psów

  „Wyścigi psów” są grą. Wygrywa ten, kto trafnie przewidzi kolejność psów na mecie. Nie jest to sprawa prosta, bowiem o zwycięstwie decyduje generator liczb losowych. Powodzenia.

  Autor listingu: brak danych

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Paskudne Mrówki (aka Piknik)

  Piknik - wybrałeś się na uroczą — jak ci się zdawało — wycieczkę na łono natury. Niestety, stałeś się ofiarą napadu ze strony okrutnych mrówek, które usiłują porwać ci śniadanie. Jeśli nie chcesz być głodny, musisz zdeptać złodziejki. Twoje zapasy składają się z trzech owoców, zaś każde cztery mrówki, które przepuścisz uniosą jeden z nich. Staraj się więc... Jest jeszcze jedna trudność, ale o niej dowiesz się sam, gdy uda ci się uruchomić program. Gra ta, opracowana przez pana Grahama Ramsdena (z drobnymi przeróbkami piszącego te słowa) nie wzbudzi zapewne entuzjazmu wśród miłośników przyrody. Ma jednak kilka zalet, niezależnie od tego, kto kogo w niej depcze. Przy pomocy stosunkowo krótkiego programu, udało się autorowi uzyskać ciekawą grafikę i animację. Gra uzupełniona jest również zupełnie przyzwoitymi efektami dźwiękowymi.

  Autor listingu: Graham Ramsden, Roman Poznański

  Listing nadesłał: Faust, Andys

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  5
  Listing wzbogacony - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie, przepisujący listing wzbogacił go o swoje rozwiązania
 • Ruchomy krajobraz

  Program „Ruchomy krajobraz" wykorzystuje operację przesuwania ekranu w lewo o jeden punkt. Ekran ZX Spectrum składa się z trzech poziomych części po 64 linie. Przesuwając osobno każdą z nich można uzyskać ciekawe efekty.

  Autor listingu: Michał Szuniewicz

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Programowanie Gier Logicznych

  Przykładem gry o znanej strategii jest NIM, częściej uprawiana, niż znana z nazwy. Najpowszechniej stosowanym rekwizytem w NIM są zapałki. Oto zasady. Gra dwóch graczy. Przed grą układają zapałki w trzy rzędy o dowolnej ilości w każdym. Ruch polega na zabraniu z jednego dowolnie wybranego rzędu dowolnej ilości zapałek — od jednej do wszystkich w rzędzie.

  Autor listingu: Janusz Kraszek

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  0
  Listing niesprawdzony - świeżo po OCR lub przepisaniu
 • Sprawdzian

  Program "sprawdzian" nie tylko przeegzaminuje dziecko, wystawi ocenę z każdego z typów działań arytmetycznych oraz ocenę łączną, ale i podając przy błędnych odpowiedziach prawidłowy wynik, być może i czegoś nauczy. Jest też i nagroda dla piątkowiczów - jej pełny urok można poznać jednak jedynie dysponując kolorowym monitorem, chociaż wyrazy uznania ze strony komputera nie ominą oczywiście i posiadaczy telewizorów monochromatycznych.

  Autor listingu: ps. Marek

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  0
  Listing niesprawdzony - świeżo po OCR lub przepisaniu
 • Compact

  Compact jest programem na 16/48KB Spectrum pozwalającym na zmniejszenie zajetości pamięci i zwiększenie szybkości działania innych programów napisanych w BASIC-u. Umożliwia wykonywanie trzech podstawowych operacji:
  — skracanie zapisu liczb bez wpływu na dokładność obliczeńczeń;
  — skracanie długich nazw zmiennych do nazw dwuznakowych w postaci: A0, C0, D0... ZZ;
  — kompresja (łączenie) wierszy programu jeśli jest to możliwe.

  Autor listingu: brak danych

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  2
  Listing skorygowany - zawiera błędy, uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie, jednak z organiczoną funkcjonalnością
 • 64 kolumny

  Program ten (1,3 kB),przeznaczony dla ZX Spectrum 48 kB umożliwia uzyskanie na ekranie 64 kolumn tekstu zamiast standardowych 32. Pozwala na to dodatkowy rozkaz TAB (EXTENDED MODE P) o formacie prawie takim samym jak rozkaz PRINT. Umożliwia on drukowanie zarówno tekstów, jak i liczb w dowolnych kombinacjach używając operacji AT, średników, przecinków, funkcji, rozkazów zmieniających kolor itp.

  Autor listingu: Andrzej Zagrodziński

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  2
  Listing skorygowany - zawiera błędy, uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie, jednak z organiczoną funkcjonalnością
 • Spectrum i drukarka DZM-180

  Jednym z podstawowych urządzeń peryferyjnych komputera jest drukarka. Z uwagi na duże rozpowszechnienie w kraju mikrokomputerów SINCLAIR ZX SPECTRUM oraz drukarek DZM-180 produkowanych przez MERA-BŁONIE, celowym stało się opracowanie urządzenia sprzęgającego (interface'u), umożliwiającego ich wzajemną współpracę. Do przesyłania informacji opracowano program obsługi interface'u w języku BASIC, składający się z podprogramów LLIST i COPY. Program obsługi należy dołączyć do programu użytkownika za pomocą instrukcji „MERGE".

  Autor listingu: Andrzej Ciepliński,Konrad Fedyna,Marek Mizeracki

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  0
  Listing niesprawdzony - świeżo po OCR lub przepisaniu
Dodaj listing
Powrót do spisu

Dodaj plik z listingiem *

  Jeżeli posiadasz plik wykonywalny i źródłowy spakuj je w jedno archiwum. Wielkość pliku nie może przekroczyć 2mb. Wszystkie pozostałe pola są niewymagane, jednak ułatwiłoby dużo, gdybyś podał przynajmniej orientacyjnie skąd jest listing, a jeżeli jest Twojego autorstwa pozostaw namiar.

  Nazwa programu:

  Nazwa programu lub nazwa artykułu, z którego pochodzi.

  Stan listingu

  Jak oceniasz stan przesłanego listingu, jeśli jego działanie wymaga dodatkowego wyjaśnienia dodaj go w opisie.

  Opis programu:

  Opis działania programu. Zauważone problemy w funkcjonowaniu. Dodatkowe informacje.

  Autor listingu

  Autor artykułu/listingu zamieszczanego pliku. W razie wielu autorów odzielaj ich przecinkami

  Platforma

  Mikrokomputer, na który pochodzi listing. Jeśli danej platformy nie ma w spisie wprowadź jej nazwę w pole poniżej.

  Język listingu

  Język listingu, np. TurboBasic, BasicXL, MSBasic itp.

  Źródło

  Jeśli program jest Twojego autorstwa pozostaw puste.

  Twój nick

  Twój nick, ewentualnie dane osoby, która program wklepała, w razie wielu autorów odzielaj ich przecinkami.

  Email

  Do celów edycyjnych, informacyjnych i kontaktowych - bez podawania go jawnie.