Ready/Run

Takie sobie archiwum listingów ze starych magazynów komputerowych

Listingi w bazie
Dodaj listing
 • Tape Copier aka 46kb Tape Copier

  Jeżeli wykażesz odrobinę cierpliwości to już za godzinę będziesz posiadaczem programu kopiujacego, który wzbogaci bibliotekę programów Twojego ATARI 800 XL.

  Autor listingu: Dariusz Adamowski

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Atari Basic

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Zegar

  Program napisany został początkowo w języku assemblera i skompilowany. W celu udostępnienia go również tym, którzy nie posiadają kompilatora został przetłumaczony na ciąg instrukcji DATA (linie 111-200 programu). Instrukcje 101-110 zawierają procedurę służącą do zapisania programu zegara na kasecie. Zegar przystosowany jest do współpracy z interpreterem BASIC-u i działa „równolegle" z nim. Ładowanie zegara z kasety odbywa się przez operację pulpitową: należy wcisnąć klawisz START i włączyć komputer. Po załadowaniu powinien zgłosić się interpreter BASIC-u. Zegar posiada wbudowaną możliwość ustawiania daty i czasu za pomocą klawiszy konsoli..

  Autor listingu: Marek Markowski

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Atari Basic

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Wyprawa po Kwiat Paproci
  Info: Gra tekstowa - przykład użycia podstawowych instrukcji Basic'a - LET, PRINT, INPUT, IF, GOTO. Poprawione: - skoki do niewłaściwych linii (błąd w 2810; przeskok z jednego miejsca w drugie w 1755; różne zachowanie programu w różnych miejscach) - sprawdzanie przedmiotów wpisanych przez gracza PR$ (a nie niesionych ODP#$) - błąd w logice gry nie pozwalający jej ukończyć bez przedmiotu, który znajduje się na początku - można podnieść tylko przedmioty, które znajdują się w danym miejscu (można było podnosić dowolne przedmioty w dowolnym miejscu) - dodany TRAP przy każdym INPUT - użyte RND - podzielony tekst, aby mieścił się w liniach - dodane odstępy - użyte "Polskie Litery" z zamienionymi znakami (duże na małe) z tego samego Bajtka, przyspieszone programem MOVE - wpisywanie małymi literami (polskie znaki z Control) - opcja przedmiotu jest zawsze pierwsza (kierunki są pozostawione w różnej kolejności) - inne drobne błędy Uwaga: Nazwy przedmiotów należy wpisywać małymi literami z polskimi znakami, trzeba też użyć odpowiedniej formy! Jeżeli po wpisaniu nazwy opcja podniesienia przedmiotu nie zniknie, oznacza to, że przedmiot został usunięty z ekwipunku i trzeba spróbować ponownie. Pożyczone przedmioty pozostają w ekwipunku. Dla ułatwienia można zmienić linię 2755 na: 2755 GOTO 2703

  Autor listingu: Roman 'Romek' Poznański, QTZ

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: brak danych

  Stan listingu:

  5
  Listing wzbogacony - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie, przepisujący listing wzbogacił go o swoje rozwiązania
 • Podróż w czasie

  Coraz więcej programów przysyłają do „Bajtka" przedszkolaki. Piszą nawet ci, którzy nie mają dostępu do komputera i programować nauczyli się z naszego pisma. Myślę, że to bardzo dobrze — okazuje się, że ciekawy program można napisać także bez komputera. Przykładem może być gra Artura Buchajczuha z miejscowości Mircze (woj. zamojskie), napisana na podstawie artykułu Tajemniczy Zamek z „Bajtka" nr 8. Artur używał tylko długopisu i papieru w kratkę — program działa, a jak działa oceńcie sami. Poprawione: - podzielony tekst, aby mieścił się w liniach - użyte "Polskie Litery" z zamienionymi znakami (małe litery dostosowane do standardu Panther) z Bajtka Tylko Dla Początkujących!, częściowo przyspieszone procedurą MOVE - domyślnie włączone małe litery - dodane brakujące skoki - w przypadku porażki gra rozpoczyna się od początku - poprawiony błąd ortograficzny ;) Uwaga: Należy wpisywać małe litery i akceptować [Return]!

  Autor listingu: Artur Buchajczuh,QTZ

  Listing nadesłał: Faust

  Język programu: Basic

  Stan listingu:

  5
  Listing wzbogacony - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie, przepisujący listing wzbogacił go o swoje rozwiązania
 • Weryfikacja programów na kasecie
  Użytkownicy mikrokomputerów ATARI mający do dyspozycji magnetofon kasetowy jako pamięć masową niejednokrotnie stają przed problemem, czy zapisany właśnie na taśmie program — efekt wielogodzinnej nieraz pracy, zapisał się bez błędów i da się następnie bez kłopotów wczytać. ATARI BASIC nie ma instrukcji pozwalającej na sprawdzenie poprawności zapisu na taśmie. Przedstawiony tutaj program pozwala w znacznym stopniu wyeliminować tę niedogodność.

  Autor listingu: Mariusz J. Giergiel

  Listing nadesłał: Bluki

  Język programu: brak danych

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Renumeracja programów w języku basic
  Przedstawiony program pozwala przenumerować linie programu w języku BASIC. Zmienia on numery linii i odwołania do nich (np. w instrukcjach GOTO, GOSUB, TRAP itp.). Program renumerator należy zapisać instrukcią LIST „C:" w przypadku korzystania z magnetofonu, lub instrukcją LIST „D:REUM.LST" w przypadku korzystania ze stacji dyskietek.

  Autor listingu: Mariusz J. Giergiel

  Listing nadesłał: Bluki

  Język programu: brak danych

  Stan listingu:

  4
  Listing gotowy - uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie zgodny z listingiem zamieszczonym w periodyku
 • Animacja
  Mikrokomputery ATARI oferują sze- rokie możliwości łatwego tworzenia ru- chomych obrazów, co w połączeniu z bo- gatą kolorystyką stwarza niepo wtarzal- ną szansę dla programistów — ekspery- mentatorów. Poniżej zamieszczamy krótki pro- gram w BASIC-u, który pozwoli zobrazo- wać użycie techniki przełączania stron i, mamy nadzieję, zachęci czytelników do dalszego eksperymentowania. Program ten będzie działał na wszyst- kich komputerach ATARI wyposażonych w minimum 32 K pamięci operacyjnej (800XL, 130XE). Na podstawie ANTIC 9.85

  Autor listingu: Marek Kuliński

  Listing nadesłał: Bluki

  Język programu: brak danych

  Stan listingu:

  3
  Listing skorygowany - prawdopodobnie zawiera błędy, uruchamia się na emulatorze lub realnej maszynie, wymaga jednak poprawek kosmetycznych
Dodaj listing
Powrót do spisu

Dodaj plik z listingiem *

  Jeżeli posiadasz plik wykonywalny i źródłowy spakuj je w jedno archiwum. Wielkość pliku nie może przekroczyć 2mb. Wszystkie pozostałe pola są niewymagane, jednak ułatwiłoby dużo, gdybyś podał przynajmniej orientacyjnie skąd jest listing, a jeżeli jest Twojego autorstwa pozostaw namiar.

  Nazwa programu:

  Nazwa programu lub nazwa artykułu, z którego pochodzi.

  Stan listingu

  Jak oceniasz stan przesłanego listingu, jeśli jego działanie wymaga dodatkowego wyjaśnienia dodaj go w opisie.

  Opis programu:

  Opis działania programu. Zauważone problemy w funkcjonowaniu. Dodatkowe informacje.

  Autor listingu

  Autor artykułu/listingu zamieszczanego pliku. W razie wielu autorów odzielaj ich przecinkami

  Platforma

  Mikrokomputer, na który pochodzi listing. Jeśli danej platformy nie ma w spisie wprowadź jej nazwę w pole poniżej.

  Język listingu

  Język listingu, np. TurboBasic, BasicXL, MSBasic itp.

  Źródło

  Jeśli program jest Twojego autorstwa pozostaw puste.

  Twój nick

  Twój nick, ewentualnie dane osoby, która program wklepała, w razie wielu autorów odzielaj ich przecinkami.

  Email

  Do celów edycyjnych, informacyjnych i kontaktowych - bez podawania go jawnie.