Bajtek 11/1986

POKOLENIA

Przewidywanie przyszłości zawsze było obarczone dużym ryzykiem. „Historia ma odtąd szansę być mniej przypadkową, mniej widowiskową i zarazem mniej dramatyczną. Coraz rzadziej pojawiać się będą wielcy zdobywcy, wielcy reformatorzy, wielcy mężowie stanu” — tak pisał w 1899 roku we Francji Emil Faguet w książce „Jaki będzie XX wiek?”. Pisał tak zaledwie na 15 lat przed I wojną światową, na 18 lat przed Rewolucją Październikową, na 40 lat przed najstraszliwszą z wojen...

Kompromis

Rozmowa z WOJCIECHEM SZANTEREM — dyrektorem Zarządu Centralnej Składnicy Harcerskiej.