Reduksy T2E.pl -Try2emu -  pobierz magazyny komputerowe w PDF.

Projekt Reduksów

Skomentuj Słowa kluczowe

Seria "Reduks" ma na celu przetworzenie – pełne zdigitalizowanie prasy komputerowej z początków okresu informatyzacji naszego kraju. W odróżnieniu od plików w formacie djvu i cbr gdzie format papierowy jest tylko zeskanowany i połączony w jeden dokument, reduks polega na ponownym przełamaniu dokumentu, wraz z ponowną obróbką graficzną i edytorską. Tam gdzie to możliwe zachowana jest grafi ka z pierwowzoru, jednak jeśli materiał jest zbyt złej jakości - zostaje on podmieniony na równoważny. Jeżeli uda nam się odnaleźć błąd w zamieszczonych listingach są one poprawiane tak, aby mogły zostać odpalone na emulatorach lub mik- rokomputerach, na które zostały napisane. Rozpocząłem ten cykl od „Bajtków”, jednak mam nadzieję, że uda mi się wzbogacić kolekcję zdigitalizowanych i ponownie przełamanych periodyków także o inne wążne tytuły z lat ubiegłych, o których powoli zapominamy, a bez których współczesny obraz komputeryzacji wyglądałby zgoła inaczej.

_
W ramach wolnego czasu odtwarzam stare magazyny komputerowe i prowadzę serwis emulacyjny try2emu. Jeżeli uważasz, że moja publiczna działalność możesz postawić mi kawę, a kawę lubię;)
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Od 1/04/22 zebrano kwotę: 131.00 zł

Retro T-Shirt

Silent Service Cover C64
The Last Ninja C64
Taito Logotype