[ZX] XPECCY build 20130516

[1] @ !!! Piątek, 17 Maja 2013 23:13 CET [15-05-2013 23:45 CET]

[ZX] XPECCY build 20130516

Xpeccy jest linuksowym emulatorem maszynek zgodnych z ZX Spectrum (przede wszystkim rosyjskich klonów), od czasu, do czasu pojawia się także dystrybucja dla Win32 - tak jest i tym razem. Emulator wymaga biblioteki QT, jeśli chcemy go odpalić pod Windowsami, a w zamian program oferuje parę ciekawostek, dla których warto na niego rzucić okiem.

build 20130516

 • Row count for TSConf vdelal screen and his behavior, as described on Blade. With one exception-now options apply immediately, and not on the next line.
 • In the settings tab on the Machine a jackdaw OS time in CMOS any temporary cells will be taken from the current system time.
 • Extended PC keyboard emulation and reading her codes via CMOS
 • Bootloader version Vdelano reading and konfy PentEvo of the CMOS (generally, works on any hardware). The last date set by nedopc site.

build 20130516

 • Для TSConf вделал счетчик строк экрана и его поведение, как было описано Blade. За одним исключением - сейчас параметры применяются сразу, а не на следующей строке.
 • В настройках на вкладке Machine появилась галка OS time in CMOS - все временные ячейки будут браться из текущего времени системы.
 • Расширена эмуляция PC-клавиатуры и чтение её кодов через CMOS
 • Вделано чтение версии бутлоадера и конфы PentEvo из CMOS (вообще, работает на любом железе). Даты поставил последние с сайта nedopc.

build 20130515 (только в git)

 • Частично реализована PC-клавиатура (только TSConf), в бомбермана уже можно погонять.
 • Реализованы порты строки INT-а, всвязи с этим слегка переделана работа с сигналом - его снова генерит видеосистема, проц отвечает уходом в обработку, конец кадра определяется по сэмулированному времени.

Глюки, происхождение которых я не знаю:

 • В бомбермане на неиспользуемом месте вместо черного лезет сиреневый цвет.
 • Иногда в бомбермане отображатся мусор от прошлого экрана или прошлых запусков. Свалил бы это на очистку памяти биосом, но проявляется уже в первый раз, когда жмёшь старт. Подозреваю DMA

Xpeccy Build 20130515:

 • Partially implemented the PC-keyboard (only TSConf) bombermana can already be hit.
 • INT-line ports are implemented as well, due to the slightly reworked with a signal-it again generit video system, care in handling is in percents, the end frame is defined by the sèmulirovannomu time.

Glitches, the origins of which I do not know:

 • In bombermane the unused spot color is purple instead of black words.
 • Sometimes in the bombermane check the trash from the past or past launches. Blamed it on memory scrubbing, but biosom is already the first time žmëš′ start. Suspect DMA

 

Tagi: Spectrum, Zx Spectrum

wstecz17/05/2013 23:13
Inne treści związane z tematem
[util] ReCoil 4.3.2 - przeglądarka plików graficznych [util] ReCoil 4.3.2 - przeglądarka plików graficznych
Retro Computer Image Library (RECOIL) jest przeglądarką i konwerterem plików graficznych z komputerów Amiga, Atari 8-bit, Atari Portfolio, Atari ST, Atari Falcon, Commodore 64 oraz ZX Spectrum i rozszerzoną kontynuacją projektu FAIL, który obsługiwał tylko formaty graficzne ATARI. Dekodowanie przeszło 400 formatów plików zostało ...
[zx][beta] ZEsarUX 8.0 RC 09/07/2019 [zx][beta] ZEsarUX 8.0 RC 09/07/2019
ZEsarUX to multiemulator maszynek ze stajni Sir Clive'a - znajdziemy w nim praktycznie wszystkie modele począwszy od ZX80, przez tradycyjne modele Spektrusia, łącznie z tymi, które pojawiły się już z logiem Amstrada, aż po egzotyczny Z88 Cambridge, gdyby nie brak QL można by było powiedzieć, iż emuluje on wszystko z tej rodziny. Obecnie udaje również maszynkę Sam Coupe, ...
[MULTI] XPECCY 0.6 build 2019/07/12 [MULTI] XPECCY 0.6 build 2019/07/12
Xpeccy jest linuksowym emulatorem maszynek zgodnych z ZX Spectrum (przede wszystkim rosyjskich klonów) i od paru wersji także maszynki MSX1, Nintendo GameBoy/GameBoy Color oraz NINTENDO 8 i jego rosyjskiego odpowiednika Dendy. Emulator wymaga biblioteki QT, jeśli chcemy go odpalić pod Windowsami, a w zamian program oferuje parę ciekawostek, dla których warto na niego rzucić ...
[zx] ZEsarUX 8.0 - World Destruction edition 19/07/19 [zx] ZEsarUX 8.0 - World Destruction edition 19/07/19
ZEsarUX to multiemulator maszynek ze stajni Sir Clive'a - znajdziemy w nim praktycznie wszystkie modele począwszy od ZX80, przez tradycyjne modele Spektrusia, łącznie z tymi, które pojawiły się już z logiem Amstrada, aż po egzotyczny Z88 Cambridge, gdyby nie brak QL można by było powiedzieć, iż emuluje on wszystko z tej rodziny. Obecnie udaje również maszynkę Sam Coupe, ...
[ZX81] VB81 XuR - ZX81 Emulator 1.4 03/08/19 [ZX81] VB81 XuR - ZX81 Emulator 1.4 03/08/19
XuR czyli XavSnap Unofficial Release to rozbudowana wersja jednej z najstarszych konstrukcji ze świata mikrokomputerów, które rozpoczęły erę komputerów domowych - Sinclair ZX81. Z ciekawostek, emulator posiada moduł pozwalający generować mu grafikę z trybu tekstowego tego mikrokoputerka i rozbudowany monitor.
Dodatkowe informacje
Komentarze

T-shirt "Dyskretny urok duplikacji"

Retro T-Shirt Dyskretny urok duplikacji - męski podkoszulek
Newsy Linkownia Emulatory na PC Wideoteka Screenshoty Bajtek Reduks Ready.Run

© Try2emu 1999 - 2020 | Krzysztof 'Faust' Karkosza Google+Kontakt