[Arcade] DevMAME [log only]

[1] @ środa, 25 Kwietnia 2018 12:41CET

[Arcade] DevMAME [log only]

Raz na jakiś czas będę publikował nowe deweloperskie binarki projektu MAME, natomiast BobBudowniczy będzie się starał na bieżąco śledzić zmiany w changelogu tego  największego projektu emulacyjnego. W wypadku binarek udostępniam także resztę plików z folderu MAME. Link przy każdym wpisie umożliwia samodzielne pobranie źródeł i skompilowanie na własne potrzeby deweloperskiej wersji tego emulatora.

→ NOWSZY [Arcade] DevMAME [log only]
 • 2019-05-22 00:44:44 Autofire plugin: Save/load fixes (#5093) [Jack Li]
  • • Fixed bugs related to reloading roms
   Soft resets would reload autofire settings without saving them first, causing the settings to be lost. This commit adds a check to only reload from the settings file if loading a different rom than before.
   Hard resets would leave bad references lying around, causing MAME to crash under certain circumstances (i.e. resetting while in the edit menu and entering the menu again). This commit makes sure to properly clean up and reinitialize menu and button states when resetting.
   • Used set_folder to avoid hardcoding plugin name in settings path
   • Bumped autofire plugin version

  Changed: autofire_menu.lua , autofire_save.lua