[FRONTEND] MedGui 1.985 z Mednafenem 0.9.17

[2] @ Wtorek, 26 Lipca 2011 22:38CET

[FRONTEND] MedGui 1.985 z Mednafenem 0.9.17
Skomentuj

MedGUI jest nakładką dla multiemulatora MEDNAFEN, pozwalającego odpalić gry na Atari Lynx, GameBoy (Color), GameBoy Advance, NES, PC Engine(TurboGrafx 16), SuperGrafx, Neo Geo Pocket (Color), PC-FX i WonderSwan (Color), który jak większość emulatorów przeportowanych z linuksa pod Windows, wymagałby wprowadzenia, bez MedGUI, litanii polecen w linii komend.

 

Image Fight

Changelog v1.985

  • Rewrite last used rom to prevent error in medguisimple rom name
  • New clean buggy icon
  • Fixed a bug in NES ntsc presets
  • Fixed storage setting for blur option
  • Fixed "minimized at launch" options (was caused more problems)
  • Added a popup box to select CUE file console type (ready to future console support)
  • Fixed a problem to detect a cue file at launch (in simple mode)
Dodatkowe informacje
Inne treści związane z tematem
MedGui 1.60 MedGui 1.60;
MedGui, nakładka na Mednafena - multiemulator Atari Lynx, GameBoy (Color), GameBoy Advance, NES, PC Engine(TurboGrafx 16), SuperGrafx, Neo Geo Pocket (Color), PC-FX i WonderSwan (Color) - pozwala go skonfigurować bez wklepywania całej litanii poleceń.  Changelog v1.60 Add ...
MedGui 1.62 MedGui 1.62;
MedGui, nakładka na Mednafena - multiemulator Atari Lynx, GameBoy (Color), GameBoy Advance, NES, PC Engine(TurboGrafx 16), SuperGrafx, Neo Geo Pocket (Color), PC-FX i WonderSwan (Color) - pozwala go skonfigurować bez wklepywania całej litanii poleceń. Changelog v1.62 Add Chinese ...
[FRONTEND] MedGui 1.78 z Mednafenem [FRONTEND] MedGui 1.78 z Mednafenem;
MedGUI jest nakładką dla multiemulatora MEDNAFEN, pozwalającego odpalić gry na Atari Lynx, GameBoy (Color), GameBoy Advance, NES, PC Engine(TurboGrafx 16), SuperGrafx, Neo Geo Pocket (Color), PC-FX i WonderSwan (Color), który jak większość emulatorów przeportowanych z linuksa ...
[FRONTEND] MedGui 1.79 [FRONTEND] MedGui 1.79;
MedGUI jest nakładką dla multiemulatora MEDNAFEN, pozwalającego odpalić gry na Atari Lynx, GameBoy (Color), GameBoy Advance, NES, PC Engine(TurboGrafx 16), SuperGrafx, Neo Geo Pocket (Color), PC-FX i WonderSwan (Color), który jak większość emulatorów przeportowanych z linuksa ...
[FRONTEND] MedGui 1.86 z Mednafenem [FRONTEND] MedGui 1.86 z Mednafenem;
MedGUI jest nakładką dla multiemulatora MEDNAFEN, pozwalającego odpalić gry na Atari Lynx, GameBoy (Color), GameBoy Advance, NES, PC Engine(TurboGrafx 16), SuperGrafx, Neo Geo Pocket (Color), PC-FX i WonderSwan (Color), który jak większość emulatorów przeportowanych z linuksa ...