[bbc] Horizon 2.1 - BBC Micro Emulator

[2] @ !!! Wtorek, 4 Września 2012 17:10 CET [04-09-2012 16:55 CET]

[bbc] Horizon 2.1 - BBC Micro Emulator
Skomentuj

Horizon 2.1 is a BBC Micro Emulator and is a major rewrite of the old version 1.x. It features better emulation with disk drive (Acorn DFS) and tape support, joysticks, improved sound with speech/sample playback, sideways RAM and full screen display. Diagnostic and trace tools are also included.

Matchday (Ocean, 1985). Photo@horizon

Version 2.1 09/04/2012

 • Keyboard layout fixed for non-UK users (Horizon now sets up keyboard mapping correctly)
 • Left/right overscan tidied up for 960x768 display on Windows XP
 • Sound emulation improved (e.g. Chuckie Egg, Frak, Galaforce)
 • All three tone channels capable of independent sample/speech playback (e.g. Spy Hunter)
 • Sample/speech playback improved (e.g. Spy Hunter, Bonecrusher)
 • CRTC R12/R13 registers latching corrected (e.g. removes flicker in Fortress and Castle Quest)
 • Horizon draws overscan with respect to VSYNC (*TV shifts MODEs 0-6 up and down)
 • "Hide Vertical Overscan" option now only applies to full screen or maximised window
 • Position of VSYNC in Mode 7 fixed
 • Mode 7 flashing rates fixed
 • 6502 CPU fixes
 • Option to auto boot (Shift+Break) when bootable disk image inserted into Drive 0
 • "Write Protect" is automatically set from disk image's read-only file attribute
 • Demo tape files provided with INF files
 • Trace output format improved
 • Tidied sound tracing, no longer shows poked values
 • Documentation updated

 

Do ściągnięcia
Microsoft Visual C 2010 Redistributable Package (x86).exe
Dodatkowe informacje
Inne treści związane z tematem
B-em v2.0b;
Dawno temu, w latach osiemdziesiątych, w kraju na wyspie, ze stolicą Londyn, powstał projekt a potem komputer dla mas o nazwie BBC, b-em pozwala powrócić do tej ośmiobitowej maszynki, praktycznie u nas nieznanej. Nowa wersja B-em zawiera poprawki, które poprawiają jego pracę ...
B-Em 2.1 B-Em 2.1;
B-em to emulator całej gamy modeli mikrokomputera BBC Micro,  który zawojował Anglię na początku lat 80 i stanowił groźna konkurencję dla powstałego mniej więcej w tym samym czasie Spectrum i C64. Komputer opracowano z myślą o platformie edukacyjnej (BBC Computer Literacy ...
BeebEm 4.13 BeebEm 4.13;
BeebEm to emulator całej gamy modeli mikrokomputera BBC Micro,  który zawojował Anglię na początku lat 80 i stanowił groźna konkurencję dla powstałego mniej więcej w tym samym czasie Spectrum i C64. Komputer opracowano z myślą o platformie edukacyjnej (BBC Computer Literacy ...
B-Em 2.1a B-Em 2.1a;
B-em to emulator całej gamy modeli mikrokomputera BBC Micro,  który zawojował Anglię na początku lat 80 i stanowił groźna konkurencję dla powstałego mniej więcej w tym samym czasie Spectrum i C64. Komputer opracowano z myślą o platformie edukacyjnej (BBC Computer Literacy ...
[GameBase] ZX81 GameBase [GameBase] ZX81 GameBase;
Tym razem zaległa informacja i to sprzed ładnych paru tygodni. Dax wrzucił wzbogaconą przez siebie kolekcję związanych z jednym z najstarszych "kultowych" mikrokomputerów ZX81 Sinclaira, który na początku lat osiemdziesiątych rozpoczął karierę Spektrum i domowych ...